W poszukiwaniu śladów przeszłości – komiks jako medium małej i wielkiej historii (przykład powieści graficznych Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa i Zaduszki Rutu Modan)
PDF

Słowa kluczowe

Rutu Modan
The Property
Jérémie Dres
We Won’t See Auschwitz
comics
graphic novel
history
popular culture

Jak cytować

Czaja, J. (2015). W poszukiwaniu śladów przeszłości – komiks jako medium małej i wielkiej historii (przykład powieści graficznych Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa i Zaduszki Rutu Modan). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 139–150. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.12

Abstrakt

In Search of Traces of the Past: Comics as a Medium for History Great and Small

The analysis of the article’s author focuses on the graphic novels The Property by Rutu Modan and We Won’t See Auschwitz by Jérémy Dres. Th e comics discussed deal with similar issues. Both refer to the wartime and postwar fate of Polish Jews, show military history as a factor shaping the family history of multiple generations, and touch upon issues concerning identity, Polish-Jewish relations, and national stereotypes. Through the use of comics, both authors try to preserve pieces of family history while touching upon many far more general and universal issues. Comics prove in this case to be a handy tool in the telling of intertwining histories great and small.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.12
PDF

Bibliografia

Auschwitz to nie wieża Eiffla, „Wysokie Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 2014, 8 lutego, s. 8.

Rysuję, piszę, nie objaśniam, „Polityka” [online], 19 sierpnia 2010 [dostęp: 15 stycznia 2015],

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1507536,1,rozmowa-z-rutu-modan-izraelska-autorka-komiksow.read.

A. Pufelska, Moc obrazów obcego – Stereotyp „Żyda” w Polsce i Niemczech, „Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego” [online, b.d.], [dostęp: 15 stycznia 2015], <http://inspiracje-demo.lightcode.eu/articles/show/48>.

Album „Zaduszki” z komiksowym Oscarem. Nagroda Eisnera trafiła do Rutu Modan [online], 27 lipca 2014 [dostęp: 15 stycznia 2015], <http://www.tvp.info/16210078/album-zaduszki-z-komiksowym-oscarem-nagroda-eisnera-trafi la-do-rutu-modan>.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 461.

Rutu Modan Explores Post-WWII Poland in “The Property”, “Comic Book Resources” [online], 1 października 2013 [dostęp: 15 stycznia 2015], <http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=48203>.

Wywiad z Rutu Modan [rozmawiał Tomasz Pstrągowski], [online], 30 maja 2014 [dostęp: 15 stycznia 2015], <http://komiks.wp.pl/title,Wywiad-z-Rutu-Modan,t pl,1,wid,16642684,wiadomosc.html?ticaid=114590>.

I ciągle widzę ich twarze [online, b.d.], [dostęp: 15 stycznia 2015], <http://www.austeria.pl/ d4320_i_ciagle_widze_ich_twarze.html>.

Po prostu rysowałam. Rozmowa z Rutu Modan [rozmawiała Olga Drenda], [online], czerwiec 2014 [dostęp: 15 stycznia 2015], <http://www.dwutygodnik.com/artykul/5266-po-prostu-rysowalam.html>.