Odwrót bohaterów. Śmierć syjonistycznego mitu Masady w fi lmie Twierdza Beaufort Josepha Cedara
PDF

Słowa kluczowe

Beaufort
Zionism
Israeli cinema
national myths

Jak cytować

Pietrzak, M. (2015). Odwrót bohaterów. Śmierć syjonistycznego mitu Masady w fi lmie Twierdza Beaufort Josepha Cedara. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 151–159. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.13

Abstrakt

Withdrawal of Heroes: Death of the Zionist Myth of Masada in Joseph Cedar’s Beaufort

Masada is an ancient fortress, which during The First Jewish–Roman War (66–73 CE) served as a refuge for the last bastion of Jewish resistance. In the first half of the twentieth century, the history of the Masada’s defenders was absorbed by the Zionist movement and transformed into a vital national myth, which became an important element of the identity and culture of future Israelis. The main purpose of this article is to show the deconstruction of the Masada mythical narrative made by Israeli director Joseph Cedar in his movie Beaufort.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.13
PDF

Bibliografia

P. Jędrzejewski, Judaizm bez tajemnic, Tora Pardes, Kraków 2012, s. 261−262.

N. Ben-Yehuda, The Masada Myth. Collective Memory and Mythmaking in Israel, University of Wisconsin Press, Madison 1995, s. 232–239.

Y. Zerubavel, The Death of Memory and the Memory of Death: Masada and the Holocaust as Historcal Metaphors, „Representations” 1994, nr 45, s. 77.

D. Kaye, The Israeli Decision to Withdraw from Southern Lebanon: Political Leadership and Security Policy, „Political Science Quarterly” 2002, nr 4, s. 561–585.

Y. Peleg, Beaufort the Book, Beaufort the Film. Israeli Militarism under Attack, w: Narratives of Dissent: War in Contemporary Israeli Arts and Culture, red. R.S. Harris i R. Omer-Sherman, Wayne State University Press, Detroit 2012, s. 336.

R. Yosef, Traces of War: Memory, Trauma, and the Archive in Joseph Cedar’s „Beaufort”, „Cinema Journal” 2011, nr 2, s. 61.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.