Obraz Polski Ludowej w MC. Człowiek z winylu i Jaskółce w reżyserii Bartosza Warwasa
PDF

Słowa kluczowe

Bartosz Warwas
Jaskółka
MC. Człowiek z winylu
The Polish People’s Republic
mock-documentary
mockumentary formula
the Polish Cinema of Moral Anxiety

Jak cytować

Sikorska, J. (2015). Obraz Polski Ludowej w MC. Człowiek z winylu i Jaskółce w reżyserii Bartosza Warwasa. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 197–204. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.17

Abstrakt

The Image of The Polish People’s Republic Present in Bartosz Warwas’ Mc. Człowiek z winylu and Jaskółka

The article is an analysis of the films Mc. Człowiek z winylu and Jaskółka, both directed by Bartosz Warwas, in terms of how they present the image of the Polish People’s Republic. In the first movie, the director presents the subject in a humorous way, through the use of a mockumentary formula. Jaskółka, on the other hand, is a feature film, in which the image of the PRL emerges through a retrospective presentation of the history of the life of the main character – Agnieszka Jaskółka. Both films have a number of references to the Polish Cinema of Moral Anxiety as well as the use of archival footage, but they present it in a different manner.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.17
PDF

Bibliografia

J. Preizner, PRL w obiektywie studentów Łódzkiej Filmówki w latach 1949–1960, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2007, s. 12.

J. Hučková, Kino wykalkulowane, czyli zabawić na śmierć, w: Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, pod red. M. Jazdona i K. Mąki-Malatyńskiej, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2011, s. 11–12.

T-mobile New Horizons. 12. international film festival. Wrocław, Poland 19–29 July 2012, NewHorizon Association, Wrocław 2012, s. 199.

B. Kosińska-Krippner, Mock-documentary a dokumentalne fałszerstwa, „Kwartalnik Filmowy” nr 54–55, 2006, s. 194.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Chorzów 2009, s. 367.

D. Dabert, Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 13.

M. Wojtczak, O kinie moralnego niepokoju... i nie tylko, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009, s. 113.

K. Mąka-Malatyńska, MC. Człowiek z winylu [online, b.d.], <http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?etiuda=327719>.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.