Obraz Polski Ludowej w MC. Człowiek z winylu i Jaskółce w reżyserii Bartosza Warwasa
PDF

Słowa kluczowe

Bartosz Warwas
Jaskółka
MC. Człowiek z winylu
The Polish People’s Republic
mock-documentary
mockumentary formula
the Polish Cinema of Moral Anxiety

Jak cytować

Sikorska, J. (2015). Obraz Polski Ludowej w MC. Człowiek z winylu i Jaskółce w reżyserii Bartosza Warwasa. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 197–204. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.17

Abstrakt

The Image of The Polish People’s Republic Present in Bartosz Warwas’ Mc. Człowiek z winylu and Jaskółka

The article is an analysis of the films Mc. Człowiek z winylu and Jaskółka, both directed by Bartosz Warwas, in terms of how they present the image of the Polish People’s Republic. In the first movie, the director presents the subject in a humorous way, through the use of a mockumentary formula. Jaskółka, on the other hand, is a feature film, in which the image of the PRL emerges through a retrospective presentation of the history of the life of the main character – Agnieszka Jaskółka. Both films have a number of references to the Polish Cinema of Moral Anxiety as well as the use of archival footage, but they present it in a different manner.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.17
PDF

Bibliografia

J. Preizner, PRL w obiektywie studentów Łódzkiej Filmówki w latach 1949–1960, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2007, s. 12.

J. Hučková, Kino wykalkulowane, czyli zabawić na śmierć, w: Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, pod red. M. Jazdona i K. Mąki-Malatyńskiej, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2011, s. 11–12.

T-mobile New Horizons. 12. international film festival. Wrocław, Poland 19–29 July 2012, NewHorizon Association, Wrocław 2012, s. 199.

B. Kosińska-Krippner, Mock-documentary a dokumentalne fałszerstwa, „Kwartalnik Filmowy” nr 54–55, 2006, s. 194.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Chorzów 2009, s. 367.

D. Dabert, Kino moralnego niepokoju. Wokół wybranych problemów poetyki i etyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 13.

M. Wojtczak, O kinie moralnego niepokoju... i nie tylko, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009, s. 113.

K. Mąka-Malatyńska, MC. Człowiek z winylu [online, b.d.], <http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?etiuda=327719>.