Mit o przypływach emocji
PDF

Słowa kluczowe

etude
animation
The Sea
Zofia Dąbrowska

Jak cytować

Powierska, A. (2015). Mit o przypływach emocji. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 205–211. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.18

Abstrakt

A Myth about a Flush of Emotions

The essay’s main subject is Zofia Dąbrowska’s animated etude The Sea. The text indicates connections between a woman and a water element that are deeply rooted in culture. It mentions images of the relation between those two themes in Maria Pawlikowska-Jasnorzewska’s poetry. The author of the essay analyses the poetics of the animation and looks for the features which create the etude’s universal character.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.18
PDF

Bibliografia

G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wybór H. Chudak, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, wstęp J. Błoński, PIW, Warszawa 1975, s. 166–177.

M. Eliade, Struktura symboliki akwatycznej, w: idem, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz, wstęp B. Moliński, PIW, Warszawa 1970, s. 142.

Cf. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 8.

E. Showalter, Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej, przeł. K. Kujawska-Courtney i W. Ostrowski, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, pod red. A. Nasiłowskiej, IBL, Warszawa 2009, s. 194.

Cf. W. Kopaliński, Księżyc, w: idem, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 176–178.

A. Nawarecki, Akwatyki. Woda i przedmioty Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: idem, Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1993, s. 99.

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje wybrane, wybór i wstęp M. Buczkówna, Warszawa 1996, Zanurzcie mnie w niego, s. 43.

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Akwatyki, wybór i wstęp P. Kuncewicz, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980, Drzewo genealogiczne, s. 63.

Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, PWM, Kraków 1964, s. 146.

M. Głowiński, Mit, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, wyd. 4, Ossolineum, Wrocław 2002, s. 314.