Mit o przypływach emocji

Main Article Content

Agnieszka Powierska

Abstrakt

A Myth about a Flush of Emotions

The essay’s main subject is Zofia Dąbrowska’s animated etude The Sea. The text indicates connections between a woman and a water element that are deeply rooted in culture. It mentions images of the relation between those two themes in Maria Pawlikowska-Jasnorzewska’s poetry. The author of the essay analyses the poetics of the animation and looks for the features which create the etude’s universal character.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Powierska, A. (2015). Mit o przypływach emocji. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 205-211. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.18
Dział
Etiudy

Bibliografia

  1. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wybór H. Chudak, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, wstęp J. Błoński, PIW, Warszawa 1975, s. 166–177.
  2. M. Eliade, Struktura symboliki akwatycznej, w: idem, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz, wstęp B. Moliński, PIW, Warszawa 1970, s. 142.
  3. Cf. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 8.
  4. E. Showalter, Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej, przeł. K. Kujawska-Courtney i W. Ostrowski, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, pod red. A. Nasiłowskiej, IBL, Warszawa 2009, s. 194.
  5. Cf. W. Kopaliński, Księżyc, w: idem, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 176–178.
  6. A. Nawarecki, Akwatyki. Woda i przedmioty Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: idem, Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1993, s. 99.
  7. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje wybrane, wybór i wstęp M. Buczkówna, Warszawa 1996, Zanurzcie mnie w niego, s. 43.
  8. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Akwatyki, wybór i wstęp P. Kuncewicz, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980, Drzewo genealogiczne, s. 63.
  9. Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, PWM, Kraków 1964, s. 146.
  10. M. Głowiński, Mit, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, wyd. 4, Ossolineum, Wrocław 2002, s. 314.