The Se-Ma-For Film Studio from 1990 to 1999
PDF (English)

Słowa kluczowe

production studies
Se-Ma-For
Łódź and Cinema
Polish animation

Jak cytować

Ciszewska, E. (2015). The Se-Ma-For Film Studio from 1990 to 1999. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 276–282. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.24

Abstrakt

The Se-Ma-For Film Studio from 1990 to 1999

One of the key roles in the cinematic image of Łódź (the centre of Polish film production in the 1950s and 1960s) was played by “Se-Ma-For” Film Studio. The political and economic changes that Poland underwent at the beginning of the 1990s resulted in the liquidation of most state-owned companies. Se-Ma-For studio managed to operate until 1999, when it was closed. Th is text elaborates on the circumstances that resulted in the liquidation of the studio in 1999.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.24
PDF (English)

Bibliografia

A. Bańkowski, S. Grabowski, Semafor 1947–1997, “Semafor”, Łódź 1999, pp. 32–33.

Information on the dispute concerning the copyrights of Opowiadania Muminków can be found in: M. Bomanowska, “Dolina Muminków z łódzkiego studia fi lmowego”, Gazeta Wyborcza, December 27, 2012.

Interview with Krzysztof Brzozowski, May 15, 2014. Transcript available in the archives of the project (09-Krzysztof Brzozowski).

National Archives in Łódź, Plany nakładów inwestycyjnych w l. 1985–90, fi le no. 1943, folder no. 51.

E. Zajiček, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896–2005, Warsaw 2009, p. 319.

Interview with Jacek Gwizdała, September 1, 2014. Transcript available in the archives of the project (37-Jacek Gwizdała).

National Archives in Łódź, fi le no. 1943.

Information about the course of the court proceedings in the case SONDOR Willy Hungerbühler AG vs SEMAFOR examined by Swiss courts, can be found in: Information about the course of the liquidation proceedings, National Archives in Łódź, file no. 1947.

http://muzeum.se-ma-for.com/o-nas-pl-4 [accessed: April 15, 2014].

B. Sobieszek, (Re)Animacja, http://www.e-kalejdoskop.pl/reanimacja.aspx, [accessed: March 2, 2015].

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.