Reżyserskie szlify. Władysław Ślesicki w Szkole Filmowej (1950-1955)

Main Article Content

Piotr Pławuszewski

Abstrakt

Movie Director Exercise. Władysław Ślesicki and a Film School (1950–1955)

The article discusses Władysław Ślesicki’s studies at the Lodz Film School (1950–1955). The years he spent at Film Directing Department were fruitful not only because of a few worth-while writings, but also due to some of his first directing experiences. Ślesicki was an assistant on the set of Kazimierz Karabasz’s school films, but he also directed his own (debut) short movies (the short feature Kawaler Kubiak; the short documentary Jedzie tabor). The claim is also made that these early works foreshadow his unique cinematic style, which Władysław Ślesicki developed especially within the documentary genre and which gave him a lasting place in the history of Polish cinema.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pławuszewski, P. (2015). Reżyserskie szlify. Władysław Ślesicki w Szkole Filmowej (1950-1955). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 282-290. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.25
Dział
Varia

Bibliografia

  1. K. Krubski, M. Miller, Z. Turowska, W. Wiśniewski, Filmówka. Powieść o łódzkiej szkole filmowej, wyd. popr., Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 260–261.
  2. W. Ślesicki, „Dziennik praktyk” (archiwum PWSFTviT w Łodzi – kolejne cytowania z tego źródła oznaczone są w tekście głównym jako DzP).
  3. M. Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 120.
  4. I. Żeber-Dzikowska, E. Buchcic, A. Strumińska-Doktór, Romowie – mniejszość etniczna w Polsce – problemy, obawy, zagrożenia, szanse wielokulturowej społeczności, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 2010, nr 2, s. 181–197.
  5. Shari M. Huhndorf, Nanook and His Contemporaries: Imaging Eskimos in American Culture, 1897–1922, „Critical Inquiry”, vol. 27, Autumn 2000, no. 1, s. 122–148).
  6. Chełmska 21. 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, red. B. Janicka, A. Kołodyński, WFDiF, Warszawa 2000, s. 105.