Ludzie (z) Nowej Huty. O dwóch filmach Kazimierza Karabasza
PDF

Słowa kluczowe

Nowa Huta
Kazimierz Karabasz
Polish Cinema

Jak cytować

Zwierzchowski, P. (2015). Ludzie (z) Nowej Huty. O dwóch filmach Kazimierza Karabasza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 291–298. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.26

Abstrakt

The People of Nowa Huta. Two films by Kazimierz Karabasz

Nowa Huta, a symbol of a generation and significant place in the symbolic space of the Polish People’s Republic, was a character in newsreels, documentaries and films many times. The latter include two films by Kazimierz Karabasz: Shadow is Not Far (1984) and Memory (1985). In them Nowa Huta forms a setting for stories told about common people, yet it is also an important setting that determines their place in life, both in the past and in the present, regardless of whether they feel attached to it or rebel against it. Karabasz s heroes were people from Nowa Huta. They built it, and worked and lived in it. They were also shaped by its building. They are therefore also the people of Nowa Huta.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.26
PDF

Bibliografia

Etap: Nowa Huta. Festiwal Filmowy. Katalog filmów fabularnych, dokumentalnych,

reportaży oraz innych materiałów filmowych o Nowej Hucie, Kraków 1999.

K. Karabasz, Odczytać czas, PWSFTviT, Łódź 1999, s. 65.

Nowa Huta i Kraków. Rozmowa z Bohdanem Kosińskim, rozmawiał R. Grzela, oprac. B. Janicka, w: Chełmska 21. 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, red. B. Janicka, A. Kołodyński, WFDiF, Warszawa [2000], s. 151.

Dwa spojrzenia na Nową Hutę. Rozmowa z Kazimierzem Karabaszem, rozmawiał B. Zagroba, „Film” 1984, nr 30, s. 2.

Cień już niedaleko, „Filmowy Serwis Prasowy” 1985, nr 14, s. 6.

W. Cybulski, „Cień już niedaleko”, „Dziennik Polski” 1985, nr 278.

M. Hendrykowska, Patrzeć intensywnie. O filmach Kazimierza Karabasza, w: Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, red. M. Hendrykowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 112.

B. Janicka, Cień szarego człowieka, „Film” 1986, nr 3, s. 9.

Por. M. Przylipiak, Paradoksy paradokumentalizmu, „Kino” 1986, nr 9, s. 2.

M. Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 211.