Między powieścią a adaptacją – kilka spostrzeżeń z perspektywy widza
PDF

Słowa kluczowe

Denis Villeneuve
Enemy
José Saramago
The Double
essay
adaptation

Jak cytować

Sulejewska, J. (2015). Między powieścią a adaptacją – kilka spostrzeżeń z perspektywy widza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 298–303. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.27

Abstrakt

Between Story and Film Adaptation: A Few Insights From a Viewer

The essay is an attempt to analyze the mechanisms of adaptation based on the example of Enemy (2013) by Denis Villeneuve. It also confronts the director’s formal choices with an individual viewer’s expectations. The text presents similarities and differences between the novel (The Double, José Saramago) and the movie. The author also points out film-like features of the book. Aspects of the original story were not developed by the filmmakers, and this changed the meaning of the film.

https://doi.org/10.14746/i.2015.26.27
PDF

Bibliografia

A. Helman, Wstęp, w: eadem, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Ars Nova, Poznań 1998, s. 8.

A. Dziadek, Typologie, typologie… w: idem, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2011, s. 10.

J. Saramago, Podwojenie, przeł. W. Charchalis, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2005, s. 100.

M. Miłkowski, Świat ludzi potulnych [online], [dostęp: 8 lutego 2015], <http://tygodnik.onet.pl/kultura/swiat-ludzi-potulnych/fh jt7.

R. Syska, Thriller jako gatunek, w: Wokół kina gatunków, pod red. K. Loski, Rabid, Kraków 2001, s. 80.

A. Piotrowska, Podwójne życie Adama Bella, „Tygodnik Powszechny” [online], 11 sierpnia 2014 [dostęp: 8 lutego 2015], <https://www.tygodnikpowszechny.pl/podwojne-zycie-adama-bella-23837>.

E. Morin, Kino i wyobraźnia, przeł. K. Eberhardt, PIW, Warszawa 1975, s. 39.