Jerzego Ziomka teoria aktora i aktorstwa
PDF

Słowa kluczowe

actor
acting
sign
meaning
character
role
emplois
stereotype
semiotics

Jak cytować

HENDRYKOWSKI, M. (2016). Jerzego Ziomka teoria aktora i aktorstwa. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 5–14. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.01.

Abstrakt

Jerzy Ziomek’s theory of the actor and acting
 Marek Hendrykowskis article presents Jerzy Ziomeks pioneering theory of the way that the actor functions in the system of signs, which was published nearly half a century ago in the “Dialog” [Dia- logue] monthly. It refers both to the history and the contemporary development of the performing arts.
https://doi.org/10.14746/i.2016.28.01.
PDF

Bibliografia

Artaud A., 1966, Teatr i jego sobowtór, przeł. J. Błoński, noty J. Błoński, K. Puzyna, Warszawa.

Aslan O., 1978, Aktor XX wieku. Ewolucja techniki. Zagadnienia etyki, przeł. M.O. Bieńka, Warszawa.

Brossard P., 1980, Szkic do portretu aktora, przeł. E. Niewczas, „Kino” nr 9.

Goff man E., 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa.

Hendrykowski M., 1980, Współczesne aktorstwo fi lmowe, „Kino” nr 9

Hendrykowski M., 2009, Pantomima i fi lm, „Kwartalnik Filmowy” nr 67–68.

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, „Pamiętnik Literacki” (LI), z. 2.

Jakobson R., 1964, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych, przeł.

L. Zawadowski, w: R. Jakobson, M. Halle, Podstawy języka, cz. II, Warszawa.

Kowzan T., 1968, Le signe au théâtre: introduction à la sémiologie de l’art du spectacle, „Diogène”, nr 61, janvier–mars

Kowzan T., 1992, Sémiologie du théâtre, Paris.

Krejča O., 1971, L’acteur: est–il un singe savant dans un système des signes fermés?, “Travail Th éâtral”, octobre–décembre.

Mukařovský J., Próba strukturalnej analizy aktorstwa (Chaplin w „Światłach wielkiego miasta”), przeł. J. Mayen, w: J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców, Warszawa 1970.

Swinarski K., 1967, Kilka słów o współpracy z aktorem, „Dialog” nr 9.

Szletyński H., 1967, Kazimierz Junosza-Stępowski, „Dialog” nr 9.

Ziomek J., 1967, Aktor w systemie znaków, „Dialog” nr 9.