Acting Styles of the British New Wave
PDF

Słowa kluczowe

acting styles
British New Wave
Richard Harris
Richard Burton
Tom Courtenay

Jak cytować

ŚLIWIŃSKA, A. (2016). Acting Styles of the British New Wave. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 95–110. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.08.

Abstrakt

Acting Styles of the British New Wave
 British New Wave cinema is typically associated with two groups of actors. One includes those with an established position (such as Peter Finch, Laurence Olivier or Dirk Bogarde), and the other those at the beginning of their film career. The latter group seems to be much more interesting in terms of their lives, background and their methods of work. Most of them come from a working-class, non-artistic background (from which the directors of New Wave films asked them to draw inspiration). However, all of them received a solid theatrical education. In this way, a unique collage of skills and experience was created, the elements of which produced a very interesting artistic result. This sheds new light on the phenomenon of the British New Wave: actors, graduates of renowned schools, known from the most famous theatres and troupes (such as the Royal Court Theatre, the Royal Shakespeare Company or the Old Vic) end up in films where they are supposed to play characters from the lower social classes, speak their language and make reference to their own memories and background.
https://doi.org/10.14746/i.2016.28.08.
PDF

Bibliografia

Anderson L., 1964, “Filmowy Serwis Prasowy”, is. 6.

Ashby J., 2001, ‘Th e Angry Man is Tired’: Albert Finney and 1960s British Cinema, in: British Stars and Stardom from Alma Taylor to Sean Connery, ed. B. Babington, Manchester.

BBC Programme Parkinson, 1973, https://www.youtube.com/watch?v=LUMMPP-Zfc> [Accessed: 23.10.2015].

Bordwell D., Th ompson K., 2010, Film Art: An Introduction, Polish translation by B. Rosińska, Warszawa.

Cottrell J., Cashin F., 1984, Richard Burton, Polish translation I. Tarłowska, Warszawa.

Courtenay T., 2000, Dear Tom. Letters from Home, London.

Darke Ch., 2011, Th e French New Wave, http://cw.routledge.com/textbooks/9780415582599/data/The%20French%20New%20Wave%20-%20 Chris%20Darke%20(4th%20ed).pdf> [Accessed: 05.10.2015].

Kosińska K., 2014, Kino Młodych Gniewnych, “Dialog” is. 12.

Lindsey R., 1994, Brando: Songs My Mother Taught Me, New York.

Severo R., 2002, Richard Harris, Versatile And Volatile Star, 72, Dies, http://www.nytimes.com/movies/person/93538/Richard-Harris/biography> [Accessed:13.10.2015]

Sheridan M., Galvin A., 2014, A Man Called Harris. Th e Life of Richard Harris, Stroud.

Skrzypczak P., 2002, Od pantomimy do Metody. Uwagi o ewolucji warsztatu aktora filmowego, “Kwartalnik Filmowy” is. 37–38.

Skwara J., 1965, Podróż do Ambrozji, “Film” is. 1.

Vincendeau G., 2000, Stars and Stardom in French Cinema, London.

Zucker C., 2001, In the Company of Actors. Refl ections on the Craft of Acting, Routledge.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.