Aktorzy filmowi, aktorzy teatralni? Polski rynek aktorski ostatnich lat
PDF

Słowa kluczowe

film production
theater production
actors’ market
best actors’ awards
cinema in Poland after 1989
theater in Poland after 1989

Jak cytować

DOMALEWSKI, A. (2016). Aktorzy filmowi, aktorzy teatralni? Polski rynek aktorski ostatnich lat. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 121–134. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.10.

Abstrakt

Film actors, theatre actors? The Polish actors’ market in recent years

The author of the paper analyzes the career paths of Polish film and theater actors in recent years, taking account of social and institutional changes in Polish theater and cinema after 1989. On this basis, current three strategies present in the acting profession are identified: Courtier, Byplay and Celebrity. These three groups are highlighted depending on actors’ artistic achievements and accu- mulated symbolic capital. The main thesis of the article is that leading film actors, who are most successful on the big screen, forsake engagement in theater. While describing this regularity, the author provides specific examples of actresses and actors - eg. Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Jacek Poniedziałek and Agnieszka Grochowska. The article concludes with considerations about the various reasons why Polands market for film actors and the theater market have split in recent years.

https://doi.org/10.14746/i.2016.28.10.
PDF

Bibliografia

Adamczak M., 2010, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci, Gdańsk.

Adamczak M., 2013, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu, „Images”, vol. XIII, nr 22: „Special Issue: Production Culture”.

Guczalska B., 2015, Aktorstwo polskie. Generacje, Kraków.

Monopol teatru repertuarowego. Rozmawiają: Jerzy Hausner, Krzysztof Mieszkowski, Agata Siwiak, Bartosz Szydłowski, 2012, „Didaskalia”, nr 111, s. 12–22.

Wróblewska (Romanowska) A., Jankowski R., 2008, Widzowie wybierają polskie kino, www.pisf.pl/rynek-filmowy/rynek-filmowy/widzowie> [dostęp: 8.11.2015]

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.