Ansambl aktorski

Main Article Content

MAREK HENDRYKOWSKI

Abstrakt

Actors’ ensemble
This article analyses how actors’ ensembles function as an alternative to the star system of actors’ participation in film.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
HENDRYKOWSKI, M. (1). Ansambl aktorski. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 135-146. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.11.
Dział
Temat numeru

Referencje

  1. Hendrykowski M., 2015, Przerwane śniadanie z Braćmi Montgolfi er, „IMAGES. TheInt ernational Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XVII, nr 26.
  2. Hendrykowski M., 2016, Jerzego Ziomka teoria aktora i aktorstwa, „IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XVIII, nr 27.
  3. Irzykowski K., 1924, Dziesiąta muza, Zagadnienia estetyczne kina, Kraków.
  4. Mukařovský J., 1970, Analiza strukturalna fenomenu aktorstwa (Chaplin w „Światłach wielkiego miasta”), przeł. J. Mayen, w: J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur. Wybór pism, Warszawa.
  5. Otto W., 2007, Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań.
  6. Schapiro M., 1976, Niektóre problemy semiotyki sztuk plastycznych: pole i nośniki znaków obrazowych, przeł. E. König-Krasińska, w: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich, red. J. Białostocki, Warszawa.
  7. Swinarski K., 1967, Kilka słów o współpracy z aktorem, „Dialog” nr 9.
  8. Ziomek J., 1967, Aktor w systemie znaków, „Dialog” nr 9.