Ansambl aktorski
PDF

Słowa kluczowe

actor
actress
acting
star
star system
team
collective creation
ensamble
casting
cast direction
art of film
semiotics

Jak cytować

HENDRYKOWSKI, M. (2016). Ansambl aktorski. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 135–146. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.11.

Abstrakt

Actors’ ensemble
This article analyses how actors’ ensembles function as an alternative to the star system of actors’ participation in film.
https://doi.org/10.14746/i.2016.28.11.
PDF

Bibliografia

Hendrykowski M., 2015, Przerwane śniadanie z Braćmi Montgolfi er, „IMAGES. TheInt ernational Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XVII, nr 26.

Hendrykowski M., 2016, Jerzego Ziomka teoria aktora i aktorstwa, „IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XVIII, nr 27.

Irzykowski K., 1924, Dziesiąta muza, Zagadnienia estetyczne kina, Kraków.

Mukařovský J., 1970, Analiza strukturalna fenomenu aktorstwa (Chaplin w „Światłach wielkiego miasta”), przeł. J. Mayen, w: J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur. Wybór pism, Warszawa.

Otto W., 2007, Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań.

Schapiro M., 1976, Niektóre problemy semiotyki sztuk plastycznych: pole i nośniki znaków obrazowych, przeł. E. König-Krasińska, w: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich, red. J. Białostocki, Warszawa.

Swinarski K., 1967, Kilka słów o współpracy z aktorem, „Dialog” nr 9.

Ziomek J., 1967, Aktor w systemie znaków, „Dialog” nr 9.