Pressto.

Page Header

Ansambl aktorski

MAREK HENDRYKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2016.28.11.

Abstract


Actors’ ensemble
This article analyses how actors’ ensembles function as an alternative to the star system of actors’ participation in film.

Keywords


actor; actress; acting; star; star system; team; collective creation; ensamble; casting; cast direction; art of film; semiotics

Full Text:

References


Hendrykowski M., 2015, Przerwane śniadanie z Braćmi Montgolfi er, „IMAGES. TheInt ernational Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XVII, nr 26.

Hendrykowski M., 2016, Jerzego Ziomka teoria aktora i aktorstwa, „IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” vol. XVIII, nr 27.

Irzykowski K., 1924, Dziesiąta muza, Zagadnienia estetyczne kina, Kraków.

Mukařovský J., 1970, Analiza strukturalna fenomenu aktorstwa (Chaplin w „Światłach wielkiego miasta”), przeł. J. Mayen, w: J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur. Wybór pism, Warszawa.

Otto W., 2007, Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań.

Schapiro M., 1976, Niektóre problemy semiotyki sztuk plastycznych: pole i nośniki znaków obrazowych, przeł. E. König-Krasińska, w: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich, red. J. Białostocki, Warszawa.

Swinarski K., 1967, Kilka słów o współpracy z aktorem, „Dialog” nr 9.

Ziomek J., 1967, Aktor w systemie znaków, „Dialog” nr 9.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 42 PDF (Polish) - 44

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017