Budowanie warsztatu aktora (casus Zbigniewa Cybulskiego)

Main Article Content

JOLANTA TOKARCZYK

Abstrakt

Building the at of acting (casus Zbigniew Cybulski)
 
2017 brings two important anniversaries: the 90th anniversary of the birth (1927) and 50th anniversary of the death of Zbigniew Cybulski, Polands foremost actor of the 1960s and the hero of his time. His image (dark sunglasses, leather jacket, worn jeans and sneakers and ever-present backpack) was imitated by thousands of Poles. For Cybulski one of the most important means of expression were gestures. This was very important in one of Cybulskis first films - Ashes and Diamonds. Cybulski developed his arsenal of acting expression in subsequent films, including: Night Train, See you tomorrow, No more divorces, The Saragossa Manscript, Salto, The Codes, Jowita.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Temat numeru
Biogram autora

JOLANTA TOKARCZYK, Department of Film Studies and New Media Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

 
 

Bibliografia

 1. Afanasjew J., 1987, Wstęp, w: J. Afanasjew, Okno Zbyszka Cybulskiego, Łódź.
 2. Bukowiecki A., 2012a, Jeszcze za mną zatęsknicie, http://bednarz69.blogspot.com/2012/01/to-juz-45-lat-od-smierci-zbyszka.html>.
 3. Bukowiecki A., 2012b, To chyba najsłynniejszy film polski i najbardziej znany w świecie, Fragment wywiadu udzielonego PAP, http://dzieje.pl/wideo/andrzej-bukowiecki-chyba-najslynniejszy-film-polski-i-najbardziej-znany-w-swiecie>.
 4. Cegiełkówna I., Cegiełka J., 2008, Być jak Cybulski, Warszawa.
 5. Ciechowicz J., 2016, Zginął Zbigniew Cybulski, Wywiad, http://muzhp.pl/pl/e/1252/zginal-zbigniew-cybulski-wywiad>.
 6. Hendrykowski M., 2012, Morgenstern, Poznań.
 7. http://www.filmweb.pl/person/Zbigniew+Cybulski26/discussion/Zachwyca...+a+w%C5%82a%C5%9Bciwie+czym-002457>.
 8. Janicki S., 1964,Chciałbym zagrać coś współczesnego, a nie rozmawiać. Wywiad ze Z. Cybulskim, „Film nr 19.
 9. Kino bez tajemnic, 2009, red. E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Hłys,P. Sitarski, Warszawa.
 10. Lubelski T. 2012, Historia niebyła kina PRL, Kraków.
 11. Majewski L., 2014, Świat w symbolach i obrazach,
 12. http://festiwaltofifest.blogspot.com/2014/10/swiat-w-symbolach-i-obrazach.html>.
 13. Materiały dydaktyczne Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 2016, Narodowy Instytut Audiowizualny, https://www.nhef.pl/edukacja/pliki/eduwgrane2010/file/materia%C5%82y_dydaktyczne/ponadgim_popiol_i_diament_nina.pdf>.
 14. Płażewski J., 1959,
 15. Pociąg zwany poszukiwaniem, „Przegląd Kulturalny” nr 39.
 16. Płażewski J., 1968, Historia filmu dla każdego, Warszawa.
 17. Pryzwan M., 1994,
 18. Cześć Starenia! Zbyszek Cybulski we wspomnieniach, Warszawa.
 19. Pryzwan M., 2012, Cybulski o sobie, Łódź.
 20. Rek J., 2008, Kino Jerzego Kawalerowicza i jego konteksty, w: Pociąg, czyli niby razem, a jednak osobno, Łódź, fragment opublikowany w cyklu „Akademia Filmu Polskiego”, http://www.akademiapolskiegofi
 21. lmu.pl/pl/historia-polskiego-fi lmu/artykuly/pociag-czyli-niby-razem-a-jednak-osobno/315>.
 22. Syska R., 2004, Janusz Morgenstern – w pułapce teraźniejszości, w:
 23. Autorzy kina polskiego, t. I, red. G. Stachówna, J. Wojnicka, Kraków.
 24. Toeplitz K.T., 1959, Inny niż poprzednio, „Świat” nr 39.
 25. Tropiło K., 2000, Zbigniew Cybulski, w: 100 gwiazd filmu polskiego, red. K. Tropiło i in., Poznań