Mroczne żądło zdegenerowanej natury. Szkic o czarnoromantycznych inspiracjach Róży Wojciecha Smarzowskiego
PDF

Słowa kluczowe

Wojciech Smarzowski
Rose
black romanticism
Romanticism in film
Polish historical film
war film

Jak cytować

SZPULAK, A. (2016). Mroczne żądło zdegenerowanej natury. Szkic o czarnoromantycznych inspiracjach Róży Wojciecha Smarzowskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 265–272. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.19.

Abstrakt

The dark sting of degenerate nature. Sketch of the dark-romantic inspirationsin Wojciech Smarzowski’s Rose

The text presents Polish dark romanticism as an important source of inspiration for the images of violence, includ- ing sexual violence, in Wojciech Smarzowskis Rose. The author reveals the mechanisms of this inspiration: visual, dramatic, intellectual, and refers to specific literary texts, from the Romantic era and later, by Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Juliusz Słowacki and Włodzimierz Odojewski.

https://doi.org/10.14746/i.2016.28.19.
PDF

Bibliografia

Babka Filmowa, 2012, „Róża”– reż. W. Smarzowski,

http://babkafilmowa.blogspot.com/2012/02/roza-rez-w-smarzowski.html> [dostęp: 20.11.2015].

Janion M., 1989, Wobec zła, Warszawa.

Krukowska H., 2002, Wprowadzenie w: S. Goszczyński, Zamek kaniowski, Białystok.

Ławski J., 2008, Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk.

Ritz, G., 2009, Romantyczna frenezja jako koncepcja obrazowania, w: J. Ławski, M. Sokołowski, Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, Białystok – Warszawa, s. 141–170.

Sobolewski T., 2011, Rozmowa z Wojtkiem Smarzowskim, reżyserem filmu Róża,

http://wyborcza.pl/1,75475,9770704,Rozmowa_z_Wojtkiem_Sma-rzowskim__rezyserem_filmu__Roza_.html> [dostęp: 20.11.2015].

Szpulak A., 2015, Róża Wojciecha Smarzowskiego – portret miłości kulturowo zakorzenionej, „Images” vol. XVII, nr 26, s. 107–118.