Autobiograficzne filmy Terayamy Shujiego na tle japońskiej Nowej Fali. Na pograniczu kina i teatru
PDF

Słowa kluczowe

Terayama Shuji
Tenjo Sajiki
Japanese New Wave genre

Jak cytować

KAROLAK, N. (2016). Autobiograficzne filmy Terayamy Shujiego na tle japońskiej Nowej Fali. Na pograniczu kina i teatru. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 280–290. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.21.

Abstrakt

Terayama Shūji’s autobiographical fi lms against the background of the Japanese NewWave. On the boundary between cinema and theatre

Shuji Terayama (1935-1983) was a Japanese avant-garde poet, novelist, film and theatre director, as well as the founder of the very eccentric Japanese theatrical troupe named Tenjo Sajiki. He is a world-renowned character, regarded as one of the most original and influential figures in Japanese modern art. Although he was considered the originator of a series of scandalous events, he was still supported by a range of important Japanese and Europeans stage directors, art designers, writers and poets who who lavishly praised him for his revolutionary art techniques and his genius capable of invoking in the audience something more than just the mere interpretation of a play. The paper revolves around Terayamas representative film works in which cinema and theatre intertwine with each other. The author depicts Terayamas films within the framework of the Japanese New Wave genre, concentrating not only on their intertextual values, but also on Terayamas autobiographical events - indispensable knowledge that facilitates understanding of his works.

https://doi.org/10.14746/i.2016.28.21.
PDF

Bibliografia

Gordon A., 2010, Nowożytna historia Japonii, przeł. I. Merklejn, Warszawa.

Janicki S., 1982, Film japoński, Warszawa.

Morita N., 2006, Avant-garde, pastiche, and media crossing: Films of Terayama Shūji, [w:] „Waseda Global Forum” nr 3.

Płażewski J., 2007, Historia filmu 1895–2005, Warszawa.

Ridgely S., 2010, Japanese Counterculture: The Antiestablishment Art of Terayama Shūji, Minneapolis/London.

Sadakata A., 2000, Góra Sumeru i kraina Sukhawati. Zarys kosmologii buddyjskiej, przeł. M. Kanert, Poznań.

Satō T., 1995, Nihon eigashi [Historia kina japońskiego] 1960–1995, t. 3, Iwanami Shoten, Tōkyō.

Sharp J., 2008, Behind the Pink Curtain: The Complete History of Japanese Sex Cinema, Godalming.

Szczekała B., 2014, Mózgotrzepy i puzzle, czyli jak współczesne kino gra z widzem, [w:] „EKRANy” nr 1 (nr 17), s. 14–18.

Terayama S.,1976, Meiro to shikai [Labirynt i Morze Martwe], Tōkyō.

Tsuda T., 2013, Terayama Shūji to Tadeusshu Kantoru,[w:] Terayama Shūji Kenkyū [Badania nad twórczością Terayamy Shūjiego], s. 109–112, Tōkyō.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.