Dramat Andrzeja Wróblewskiego
PDF

Słowa kluczowe

artist
socialist realism
ideology
art
painting
abstraction
personal experience
revolution
society
war
new world
drama

Jak cytować

HENDRYKOWSKI, M. (2016). Dramat Andrzeja Wróblewskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 292–299. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.22.

Abstrakt

Andrzej Wróblewski’s Drama

Andrzej Wróblewski (1927-1957) was one of the most important Polish modern painters of his time, closely con- nected both with key issues of the 20th-century European avant-garde in art, as well as socialist realism in post- war Poland. The article is a sui generis glossa to Wróblewskis retrospective exhibition “Recto/Verso” presented in Winter-Spring 2015 by the Museum of Contemporary Art in Warsaw.

https://doi.org/10.14746/i.2016.28.22.
PDF

Bibliografia

Andrzej Wróblewski nieznany, 1993, red. J. Michalski, teksty: J. Michalski, M. Sobczyk, J. Modzelewski, M. Tarabuła, Warszawa.

Damasiewicz W., 1958, Przedmowa do katalogu: Andrzej Wróblewski, grafika, rysunek, gwasz, Katowice.

Herbert Z., 1958, Obsesja, widoczki, szukanie, „Tygodnik Powszechny” nr 13.

Juszkiewicz P., 2005, Od rozkoszy historiozofi i do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań.

Kostołowski A., 1967, O postawie i zaangażowaniu społecznym Andrzeja Wróblewskiego, w: Andrzej Wróblewski. Katalog wystawy w 10. rocznicę śmierci, Muzeum Narodowe w Poznaniu. Poznań.

Madeyski J., 1958, Andrzej Wróblewski, „Życie Literackie” nr 6.

Porębski M., 1958, Przedmowa do katalogu: Andrzej Wróblewski, Wystawa pośmiertna, Kraków.

Przyboś J., 1955, Wnioski i propozycje, „Przegląd Kulturalny” nr 40.

Strumiłło A., 1957, O Andrzeju Wróblewskim, „Przegląd Artystyczny” nr 5.

Toeplitz K.T., 1955, Przed nowym świtem obrazów, „Przegląd Kulturalny” nr 43.

Wojciechowski A., 1959, Andrzej Wróblewski, Warszawa.

Wróblewski A., 1948, Marc Chagall, „Głos Plastyków” nr IX.

Wróblewski A., 1949, Jak uczyć ludzkość sztuki abstrakcyjnej, „Dziennik Literacki” nr 22.

Wróblewski A., 1950, Plastycy w poszukiwaniu właściwej drogi, „Trybuna Wolności” nr 12.

Wróblewski A., 1951, Krakowscy plastycy na drodze do realizmu, „Życie Literackie” nr 6.

Wróblewski A., 1953, W sprawie krytyki artystycznej, „Przegląd

Artystyczny” nr 2.

Ziółkowska M., Grzebała W., 2014, Unikanie stanów pośrednich/Avoiding Intermediary States. Andrzej Wróblewski (1927–1957), Warszawa.