Jak to dobrze, że pan przeżył... Aktorstwo filmowe Jana Świderskiego
PDF

Słowa kluczowe

Jan Świderski
acting
Polish film after 1945
theatre

Jak cytować

GUZEK, M. (2016). Jak to dobrze, że pan przeżył. Aktorstwo filmowe Jana Świderskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 19(28), 147–156. https://doi.org/10.14746/i.2016.28.12.

Abstrakt

It’s a good job you survived... Jan Świderski’s fi lm acting
Jan Świderski was one of the most original figures of the Polish stage. As an actor, director, theatre director and teacher he left a considerable legacy. He also enjoyed appearing on television. However, he never warmed to the idea of film. His filmography from 1947-1988 totals a mere 14 films, including one leading role. Despite this modest output, these roles do create a kind of acting strategies, which supplement his stage output in the form of counterpoint. The text presents two variants of his screen characters - the old man and the scoundrel, who were rather unsuccessful attempts at transferring the tried-and-tested theatre formula to the demanding requirements of the film set.
https://doi.org/10.14746/i.2016.28.12.
PDF

Bibliografia

AL., 2000, Jan Świderski. Zbyt wielkim był aktorem, by chcieli go w filmie, „Tele Świat” nr 7, s. 8.

Belusiak B., 1978, Nasi współcześni. Sylwetki, Alchemia aktora, „Razem” nr 35, s. 45.

Berestowski W., 1951, Reportaż z „Pierwszych dni”, „Film” nr 43, s. 4.

Bolesławski M., 1988, TV recenzje. Pożegnanie cesarzy, „Ekran” nr 47, s. 13.

Czanerle M., 1977, Panie i panowie teatru, Kraków, s. 77.

Czaplińska W., 1977, Jan Świderski, „Ekran” nr 41, s. 12.

Człowiek z ekranu, 1996, „Trybuna” nr 116, s. 8.

Głowacki B., 1985, Twarze teatru. Mistrz Jan Świderski, „Sztandar Młodych” nr 12, s. 8.

Henel S., 1972, Rozmowy za sceną. Po spektaklu... Godzina z Janem Świderskim, „Kurier Szczeciński” nr 61, s. 8.

Jędryka S., 2012, Miłości mojego życia, Warszawa.

Kaźmierczak B., 2003, Jan Świderski. Teatr moje królestwo, „Tele Świat” nr 22, s. 7.

Kołaczkowski T., 1955, Nasze recenzje. Kariera, „Film” nr 16, s. 5.

Łomnicki T., 2003, Spotkania teatralne, wybór i opracowanie M. Bojarska, Warszawa.

Malatyńska M., 1972, Aktor – postać – człowiek, „Życie Literackie” nr 10, s. 12.

Matuszewski R., 1952, „Pierwsze dni”. (Pierwsza współczesna powieść polska na ekranie), „Kwartalnik Filmowy” nr 5–6, s. 113.

Olbrychski D., współpraca Ćwikliński P., Ziarno J., 1997, Anioły wokół głowy, Warszawa.

Olszewski J., 1963, Daremna ofiara Hanki-leśniczanki, „Film” nr 5, s. 5.

Pitera Z., 1962, Debiut bez przekonania, „Film” nr 36, s. 4.

Surzyński S., 1954, Dyskutujemy. Konsekwencja niekonsekwencji, „Film” nr 21, s. 8.

Szymańska J., 1988, Jan Świderski 1916–1988, „Ekran” nr 47, s. 14.

Telekino. Pożegnanie cesarzy, 1988, „Antena” nr 45, s. 5.

Zmarł Jan Świderski, 1988, „Życie Warszawy” nr 244, s. 1.

Zwierzchowski P., 2000, Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa.