Kino pod presją
PDF

Słowa kluczowe

cinema
film art
politics
ideology
political correctness
moral correctness
censorship

Jak cytować

HENDRYKOWSKI, M. (2016). Kino pod presją. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 19–32. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.02.

Abstrakt

Cinema under pressure

The article contains a synthetic look at the issue of film censorship, taking into account its various forms. The author combines the perspective of a contemporary synchronous with the diachronic perspective, dating back to the distant origins of cinema and filmmaking, in conjunction with politics and ideology.

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.02.
PDF

Bibliografia

Adamczak M., 2010, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk.

Arnheim R., 1961, Film jako sztuka, przeł. W. Wertenstein, Warszawa.

Gębicka E., 2006, Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Katowice.

Hendrykowska M., 1993, Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej 1895–1914, Poznań.

Hendrykowski M., 2015, Czy można wybaczyć Leni Riefenstahl?, „Kwartalnik Filmowy” (numer specjalny „Redefinicje Klasyki”), nr 89–90.

Kracauer S., 2009, Od Caligariego do Hitlera: z psychologii filmu niemieckiego, przeł. E. Skrzywanowa,

W. Wertenstein, Gdańsk.

Madej A., 2002, Kino, władza, publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949, Bielsko-Biała.

Misiak A., 2006, Kinematograf kontrolowany: Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna, Kraków.

Zajiček E., 2009, Poza ekranem. Kinematografia polska 1896–2005, Warszawa.