Tom 18 Nr 27 (2016): Cinema under Pressure
Cinema under Pressure
Volume editors: Marek Hendrykowski i Maciej Pietrzak
LARS KLEBERG
5-18
Krytyka stalinizmu w 1950 roku: Andre Bazina analiza kina epoki stalinowskiej
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.01.
PDF
MAREK HENDRYKOWSKI
19-32
Kino pod presją
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.02.
PDF
TADEUSZ SZCZEPAŃSKI
33-62
Z dziejów francuskiej debaty o kinie stalinowskim
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.03.
PDF
MAŁGORZATA HENDRYKOWSKA
63-86
Meandry i paradoksy międzywojennej cenzury filmowej w Polsce
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.04.
PDF
ANDRZEJ SZPULAK
87-96
Róża Wojciecha Smarzowskiego jako medium idei
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.05.
PDF
MAREK HENDRYKOWSKI
97-110
Lambeth Walk, czyli widz wyzwolony spod presji obrazu
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.06.
PDF
PATRYCJA ROJEK
111-121
Dla kogo pracuje dziś Król Artur? Użycia i nadużycia mitu arturiańskiego
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.07.
PDF
MACIEJ PIETRZAK
123-142
Przełamując tabu. O najwcześniejszych filmowych echach wydarzeń marcowych
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.08.
PDF
JOANNA SIKORSKA
133-142
Erotyka w grach cyfrowych. Cenzura i autocenzura wątków erotycznych w przekazach digitalnych
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.09.
PDF
FILIP GABRIEL PUDŁO
143-150
Sztuka permutacyjna jako forma oporu w kinie eksperymentalnym
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.10.
PDF
ZUZANNA LEWANDOWSKA
151-162
Satyra na dogmat? „Strategia przewrotności” w Dogmie Kevina Smitha
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.11.
PDF
MARCIN PIGULAK
163-174
Strategie kontroli i represji Kościoła scjentologicznego wobec amerykańskiej kinematografii
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.12.
PDF
ZUZANNA KWIATKOWSKA
175-184
Filmowe baśnie wyczerpane. Wpływ postmodernizmu na przeobrażenia filmowych adaptacji baśni produkcji Disneya
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.13.
PDF
MARTA GIEC
185-198
Guerilla Tv i wideo art jako narzędzia w walce z telewizyjnym establishmentem Stanów Zjednoczonych
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.14.
PDF

Vademecum filmoznawcy i medioznawcy

MAREK HENDRYKOWSKI
199-216
Wielkie figury semantyczne w dziele filmowym
https://doi.org/10.14746/i.2016.27.15.
PDF

Author Gallery

ALEKSANDER RACZYŃSKI
280-303
Views______By This River
PDF