Filmowe baśnie wyczerpane. Wpływ postmodernizmu na przeobrażenia filmowych adaptacji baśni produkcji Disneya

Main Article Content

ZUZANNA KWIATKOWSKA

Abstrakt

Film fairy tales exhausted.The impact of postmodernism on the change in Disney film adaptations of fairy tales

The author gives attention to the issue of modern adaptations of fairy tales produced by Walt Disney Animation Studios. The three selected films: The Princess and the Frog (2009), Tangled (2010) and Frozen (2013) show the changes taking place in the sphere of axiology and the aesthetics in animated fairy tale films under the influence of postmodern trends. She notes that the intertextual dialogue takes place not only at the literature-film level, but also between earlier and later adaptations. On the basis of this analysis, she tries to determine the type of viewer to whom the newly-created message is addressed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KWIATKOWSKA, Z. (1). Filmowe baśnie wyczerpane. Wpływ postmodernizmu na przeobrażenia filmowych adaptacji baśni produkcji Disneya. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 175-184. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.13.
Dział
Temat numeru

Referencje

 1. Baudrillard J., 1998, Precesja symulakrów, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków.
 2. Bettelheim B., 1996, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. D. Danek, Warszawa.
 3. Gellner E., 1997, Postmodernizm, rozum i religia, przeł. M. Kowalczuk, Warszawa.
 4. Hains R.C., 2014, The Princess Problem: Guiding Our Girls through the Princess-Obsessed Years, Naperville.
 5. Kalarus O., 2014, Królewna Śnieżka kontra postmodernizm. Na podstawie twórczości Donalda Barthemelego, Andrzeja Sapkowskiego i Kaori Yuki,
 6. w: Baśń we współczesnej kulturze. T. 1 : Niewyczerpana moc baśni: literatura-sztuka-kultura masowa, red. K. Ćwiklak, Poznań.
 7. Kostecka W., 2014, Baśń postmodernistyczna, Warszawa.
 8. Lyotard J.-F., 1998, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków.
 9. Matyas V., 2010, Tale as Old as Time: A Textual Analysis of Race and Gender in Disney Princess Films, Hamilton.
 10. McHale B., 1998, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków.
 11. Owens C., 1998, Dyskurs innych: Feministki i postmodernizm, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, przeł. M. Sugiera, Kraków.
 12. Propp W., 2011, Morfologia bajki magicznej, przeł. P. Rojek, Kraków.
 13. Schiller H.I., 1976, Sternicy świadomości, przeł. U. Szczepańska, Kraków.
 14. Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, 2006, red. J. Beck, przeł. E. Romkowska i A. Kołodyński, Warszawa.