Bohater o wielu twarzach. Ewolucja syjonistycznego mitu Sabry we współczesnym izraelskim kinie wojennym
PDF

Słowa kluczowe

Zionism
Israeli cinema
national myths
Sabra

Jak cytować

PIETRZAK, M. (2016). Bohater o wielu twarzach. Ewolucja syjonistycznego mitu Sabry we współczesnym izraelskim kinie wojennym. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 346–353. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.24.

Abstrakt

The many-faced hero. The evolution of the Zionist myth of Sabra in the contemporaryIsraeli war films

The concept of the New Jew was one of the most important founding myths of Zionism. During the construction of a Jewish state in Palestine, the New Jew was hailed Sabra (with reference to the kind of prickly pear popular in this region). In the twentieth century, the figure of Sabra became an important element of the identity and culture of Israelis. The main purpose of this article is to show the evolution of the mythical narrative typical for the cinematic incarnations of Sabra, which in recent decades has taken place in Israeli war films.

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.24.
PDF

Bibliografia

Almog O., 2000, The Sabra – The Creation of the New Jew, Los Angeles.

Chyutin D., 2011, Negotiating judaism in contemporary Israeli Cinema, w: Israeli Cinema Identities in Motion, eds. M. Talmon, Y. Peleg, Austin.

Gershenson O., 2011, Immigrant cinema – Russian Israelis on screens and behind the cameras, w: Israeli Cinema Identities in Motion, eds. M. Talmon, Y. Peleg, Austin.

Loshitzky Y., 2001, Identity Politics on the Israeli Screen, Austin.

Shohat E., 2010, Israeli Cinema East/West and the Politics of

Representation, London.

Yosef R., 2004, Beyond Flesh: Queer Masculinities and Nationalism in Israeli Cinema, New Brunswick.

Yosef R., 2011, Homonational desires – masculinity, sexuality and trauma in the cinema of Eytan Fox, w: Israeli Cinema Identities in Motion, eds. M. Talmon, Y. Peleg, Austin.

Zerubavel Y., 2000, The mythological Sabra and Jewish past: trauma, memory and contested identities, “Israeli Studies”, nr 7.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.