Pozorna lekkość bytu - estetyzacja w fotografii dokumentalnej
PDF

Słowa kluczowe

lightness
aestheticization
weightiness
beauty
documentary photography
Italo Calvino
Wolfgang Welsch
Georges Merillon
Sebastiao Salgado
Luc Delahaye
Simon Norfolk

Jak cytować

ZARYCHTA, A. M. (2016). Pozorna lekkość bytu - estetyzacja w fotografii dokumentalnej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 317–331. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.21.

Abstrakt

The simulacre lightness of being – aestheticization in documentary photography

The starting point for analyzing aestheticization processes in contemporary documentary photography in this text are both the “poetic” images of lightness in literature and culture analyzed in a lecture by Italo Calvino (Six Memos for the Next Millennium) and the critical thought of Wolfgang Welsch on intentional aestheticization processes in the real world. According to Welsch, these processes, through specific procedures of “lavishing lightness”, cease to be a binding image of the world and become part of a culture game (Grenzgange der Asthetik). Examples selected for analysis include award-winning documentary photography, including war photography, represented by the work of Georges Merillon, Sebastiao Salgado, Luc Delahaye, Simon Norfolk and Tim Hetherington. These ‘aestheticization procedures’ are outlined in this text in the context of the history of photography perceived as its “struggle” for a place in the history of art, as well as in the context of the theoretical considerations which accompany these processes.

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.21.
PDF

Bibliografia

ahel, 2004, The End of the Road, Oakland, CA.

Belting H., 2007, Antropologia obrazu, przeł. M. Bryl, Kraków.

Berkeley G., 2005, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, przeł. J. Salamon, http://www.pistis.pl/biblioteka/Berkeley%20-%20Traktat%20o%20zasadach.pdf> [dostęp: 10.09.2014].

Calvino I., 1996, Wykłady amerykańskie, przeł. A. Wasilewska, Gdańsk.

Cotton Ch., 2010, Fotografia jako sztuka współczesna, Kraków.

Cymer A., 2009, 10 najbogatszych fotografów świata: Sebastiao Salgado, http://www.swiatobrazu.pl/10-najbogatszych-fotografow-swiata-sebastiao-salga-do-17683.html> [dostęp: 15.09.2014].

Edwards S., 2014, Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie, Kraków.

Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, 2008, ed. J. Hannavy, New York.

Gershoni S., Kobayashi H., 2005, How We Look At Photographs: Lightness Perception and Aesthetic Experience, http://www.psycho.hes.kyushu-u.ac.jp/~lab_miura/Kansei/Workshop/proceedings/O-203.pdf> [dostęp: 10.09.2014].

Kędzielawska G., 2012, Przewodnik dokumentalisty, Łódź.

Lechowicz L., 2013, Historia fotografii 1839–1939, t. 1, Łódź.

Lorenz K., 2003, Tak zwane zło: Społeczne zachowania człowieka, przeł. A.D. Tuszyńska, Warszawa.

Markiewicz P., Przybysz P., 2007, Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, w: Obrazy w umyśle, red. P. Francuz, Warszawa.

Migrations, 2000, New York.

Mistycyzm–Sebastião Salgado „Kopalnia złota Serra Pelada”

http://fotodinoza.blogspot.com/2014/01/mistycyzm-sebastiao-salgado-kopalnia.html> [dostęp: 5.09.2014].

Olechnicki K., 2003, Antropologia obrazu, Warszawa.

Pijarski K., 2013, (Po)nowoczesne losy obrazów: fotografia między

archiwum a opowieścią, Łódź.

Pluta A., 2014, Salgado – etyczny wymiar fotografii „Magazyn Sztuka” Portal Kulturalny, http://www.mgzn.pl/artykul/1340/salgado-etyczny-wymiar-fotografii> [dostęp: 12.09.2014].

Pontremoli E., 2007, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności, przeł. M.L. Kalinowski, Gdańsk.

Potocka M.A., 2010, Fotografia, Warszawa.

Przybysz P., Markiewicz P., 2005, Mózg smakuje sztuki piękne, "Charaktery” 11(117), s. 37–39.

Rouille A., 2007, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków.

Salgado S., 2009, An Uncertain Grace with essays by E. Galeano, F. Ritchin, http://pulsemedia.org/2009/04/26/the-kind-of-things-he-writes/

[dostęp: 5.09.2014].

Sontag S., 2009, O fotografii, przeł. S. Magala, Kraków.

Sontag S., 2010, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, Kraków.

Sullivan B., 2003, The Real Thing: Photographer Luc Delahaye, www.artnet.com/magazine/features/sullivan/sullivan4-10-03.asp> [dostęp: 29.09.2014].

The Children: Refugees and Migrants, 2000, New York.

Vinci Leonardo da, 2006, Traktat o malarstwie, przeł. M. Rzepińska, Gdańsk.

Welsch W., 2005, Estetyka poza estetyką, przeł. K. Guczalska, Kraków.

Woodham-Smith C., 1953, The Reason Why, London, https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Fenton> [dostęp: 5.09.2014].

Workers: Archaeology of the Industrial Age 1993, London.