Semantyczne zagadnienia dzieła fiImowego. Przyczynek do teorii budowy postaci człowieka na ekraniew

Main Article Content

EDWARD ŻEBROWSKI

Abstrakt

Semantic issues of film. A contribution to the theory of creating the human character on the screen

Edward Żebrowskiss masters thesis “Semantyczne zagadnienia dzieła filmowego. Przyczynek do teorii budowy postaci człowieka na ekranie” (“Semantic issues of film. Contribution to the theory of the creation of human character on screen”), which he defended in 1965, has not yet been published as a whole nor in any part. In his work, Żebrowski focuses on the issue of creating film characters, understood as part of the film material, deliberately omitting the aspect of acting. Using broad the- oretical contexts the author arrives at practical conclusions related to filmmaking

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
ŻEBROWSKI, E. (1). Semantyczne zagadnienia dzieła fiImowego. Przyczynek do teorii budowy postaci człowieka na ekraniew. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 217-234. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.16.
Dział
Warsztat filmowca

Bibliografia

 1. Cohen-Séat G., 1961, Problèmes du cinéma et de 1’information visuelle, Paris.
 2. Eisenstein S., 1959, Wybór pism, Warszawa.
 3. Gawrak Z., 2000a, Narodziny filmologii, „Kwartalnik Filmowy”, nr 30.
 4. Gawrak Z., 2000b, Filmologia współczesna 1952–1957, „Kwartalnik Filmowy”, nr 31.
 5. Ingarden R., 1966, Studia z estetyki, Warszawa.
 6. Jackiewicz A., 1956, Latarnia czarnoksięska, Warszawa.
 7. Jakobson R.T., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki”, nr 2.
 8. Kracauer S., 1960, Theory of Film, New York.
 9. Lewicki B.W., 1964, Wprowadzenie do wiedzy o filmie, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 10. Lissa Z., 1964, Estetyka muzyki filmowej, Warszawa.
 11. Morin E., 1956, Le cinéma ou 1‘homme imaginaire, Paris.
 12. Morin, E., 1962, L‘Esprit du temps, Paris.
 13. Ossowski S., 1949, U podstaw estetyki, Warszawa.
 14. Pijanowski L., 1962, Małe abecadło filmu i telewizji, Warszawa.
 15. Płażewski J., 1961, Język filmu, Warszawa.
 16. Pudowkin W., 1956, Wybór pism, Warszawa.
 17. Reisz K., 1956, Montaż filmowy, Warszawa.
 18. Schaff A., 1960, Wstęp do semantyki, Warszawa.
 19. Szczepański J., 1963, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 20. Szewczuk W., 1962–1966, Psychologia, t. 1–2, Warszawa.
 21. Toeplitz J., 1955–1959, Historia sztuki filmowej, t. 1–3, Warszawa.
 22. Wallis M., 1961, Świat sztuki i świat znaków – Estetyka, t. 2, Warszawa.
 23. Wiener N., 1961, Cybernetyka a społeczeństwo, Warszawa.
 24. Zagadnienia estetyki filmowej, 1955, red. R. Dreyer, Warszawa