Filmowe rejestracje teatru - opis i problematyzacje zjawiska
PDF

Słowa kluczowe

film recordings of theatre
TV theatre
performance
theatre in Poland
film production

Jak cytować

DOMALEWSKI, A. (2016). Filmowe rejestracje teatru - opis i problematyzacje zjawiska. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 332–338. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.22.

Abstrakt

Film Recordings of Theater – Description and Problematisations

The paper attempts to distinguish film recordings of theater from the TV theater genre. The decisive criterion for this distinction proposed by the author is the chronology of the production process - film recordings of theater performances provide a record of pre-existing theater performances, whereas TV theatre includes all theatre-like productions created for the small screen and which do not have their own stage ‘odginali In each of these cases there are different tasks and difficulties facing producers and executors. The next part of the article focuses on film recordings of theater: the reasons for which they are made (documentation, dissemination, promotion) and the differences between their types. Referring to the work of Jacek Wachowski, the author also presents a brief discussion about the possibilities and consequences of technical mediation of any performances, not only theatrical shows. The article concludes with an attempt to define the status of the film recording of a performance in relation to its original theatrical nature (the “residuum of the theater”).

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.22.
PDF

Bibliografia

Auslander Ph., 2012, Na żywo czy...?, „Didaskalia” nr 107.

Domalewski A., 2013, S. jak stocznia, H. jak historia, www.teatralia.com.pl/s-jak-stocznia-h-jak-historia>

Fischer-Lichte E., 2008, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków.

Skrzypczak P., 2007, Teatr czy film telewizyjny? O problemach z definicją i klasyfikacją genologiczną „teatru telewizji”, w: Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego, red. P. Skrzypczak i J. Skuczyński, Toruń.

Wachowski J., 2011, Performans, Gdańsk.

Wielki słownik wyrazów obcych PWN, 2005, red. M. Bańko, Warszawa.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.