Przełamując tabu. O najwcześniejszych filmowych echach wydarzeń marcowych
PDF

Słowa kluczowe

March 1968
Rejs
Jak daleko stąd jak blisko
Diabeł
Polish cinema of sixties and seventies
anti-Semitism

Jak cytować

PIETRZAK, M. (2016). Przełamując tabu. O najwcześniejszych filmowych echach wydarzeń marcowych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 123–142. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.08.

Abstrakt

Breaking the taboo. The earliest cinematic echoes of the March 1968 experienc

The articles author tries to prove that the experience of March 1968 had a great influence on the Polish film industry. Through the examples of Marek Piwowskis “The Cruise”, Tadeusz Konwickis “How Far Away, How Near” and Andrzej Żuławskis “The Devil” the author proves that the memory of March 1968 became a part of Polish filmography very soon, in spite of the unfavorable conditions arising from the vigilance of state censorship.

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.08.
PDF

Bibliografia

Bryś A., 2015, Brak i nadobecność. O obrazie polskiego doświadczenia Marca ’68 w filmach Andrzeja Wajdy, „Didaskalia” nr 123, s. 32–40.

Eisler J., 2006, Polski rok 1968, Warszawa.

Fik M, 1993a, Z archiwum GUKPPiW (V-XII 1971), „Kwartalnik Filmowy”

nr 3.

Fik M., 1993b, Z archiwum GUKPPiW (3) (1972), „Kwartalnik Filmowy” nr 4.

Hendrykowski M., 2004, Rejs jako gatunek, „Przestrzenie Teorii” nr 3/4, Poznań.

Hendrykowski M., 2005, Rejs, Poznań.

Konwicki T., 1972, Powinienem zadebiutować na nowo, Rozm. przepr. Konrad Eberhardt, „Kino” nr 4.

Lemann-Zajiček J., 2008, Marzec‚ 68 w szkole filmowej w Łodzi. wydarzenia i konsekwencje, w: Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa i E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków.

Lewandowski J.F., 1998, Rodowody marcowe, „Kino” nr 3.

Lubelski T., 1995, Święto Pojednania. Raz jeszcze o „Jak daleko stąd, jak blisko”, w: Kino według Alicji, red. W. Godzic, T. Lubelski, Kraków.

Misiak A., 2006, Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA), Kraków.

Osęka P., 1999, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa.

Zajiček E., 2009, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896–2005, Warszawa.

Żuławski A., 1969, Diabeł. Scenariusz filmowy, „Kino” nr 2.

Żuławski A., 2008, przewodnik „Krytyki Politycznej”, Warszawa.