Przełamując tabu. O najwcześniejszych filmowych echach wydarzeń marcowych
PDF

Słowa kluczowe

March 1968
Rejs
Jak daleko stąd jak blisko
Diabeł
Polish cinema of sixties and seventies
anti-Semitism

Jak cytować

PIETRZAK, M. (2016). Przełamując tabu. O najwcześniejszych filmowych echach wydarzeń marcowych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 123–142. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.08.

Abstrakt

Breaking the taboo. The earliest cinematic echoes of the March 1968 experienc

The articles author tries to prove that the experience of March 1968 had a great influence on the Polish film industry. Through the examples of Marek Piwowskis “The Cruise”, Tadeusz Konwickis “How Far Away, How Near” and Andrzej Żuławskis “The Devil” the author proves that the memory of March 1968 became a part of Polish filmography very soon, in spite of the unfavorable conditions arising from the vigilance of state censorship.

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.08.
PDF

Bibliografia

Bryś A., 2015, Brak i nadobecność. O obrazie polskiego doświadczenia Marca ’68 w filmach Andrzeja Wajdy, „Didaskalia” nr 123, s. 32–40.

Eisler J., 2006, Polski rok 1968, Warszawa.

Fik M, 1993a, Z archiwum GUKPPiW (V-XII 1971), „Kwartalnik Filmowy”

nr 3.

Fik M., 1993b, Z archiwum GUKPPiW (3) (1972), „Kwartalnik Filmowy” nr 4.

Hendrykowski M., 2004, Rejs jako gatunek, „Przestrzenie Teorii” nr 3/4, Poznań.

Hendrykowski M., 2005, Rejs, Poznań.

Konwicki T., 1972, Powinienem zadebiutować na nowo, Rozm. przepr. Konrad Eberhardt, „Kino” nr 4.

Lemann-Zajiček J., 2008, Marzec‚ 68 w szkole filmowej w Łodzi. wydarzenia i konsekwencje, w: Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, red. K. Klejsa i E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków.

Lewandowski J.F., 1998, Rodowody marcowe, „Kino” nr 3.

Lubelski T., 1995, Święto Pojednania. Raz jeszcze o „Jak daleko stąd, jak blisko”, w: Kino według Alicji, red. W. Godzic, T. Lubelski, Kraków.

Misiak A., 2006, Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA), Kraków.

Osęka P., 1999, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa.

Zajiček E., 2009, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896–2005, Warszawa.

Żuławski A., 1969, Diabeł. Scenariusz filmowy, „Kino” nr 2.

Żuławski A., 2008, przewodnik „Krytyki Politycznej”, Warszawa.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.