Fakt medialny

Main Article Content

MAREK HENDRYKOWSKI

Abstrakt

Fake news

Marek Hendrykowskis analytical study concentrates on deep semantic structure and the social context of the news fabricated by media. Fake news is considered a functional expression of various prejudices, biases, stereotypes and emotions circulating in the common consciousness of contemporary society. When peoples emotions are intense, the impact of fictitious news is stronger and rational knowledge transmission is poorly explored. The critical re- actions of an individual viewer are seen as being particularly important to anticipatory regulation. The functional definition of “fake news” presented by the author provides a useful framework for organizing observations and interdisciplinary studies on this phenomenon.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
HENDRYKOWSKI, M. (1). Fakt medialny. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 304-316. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.20.
Dział
Varia

Referencje

 1. Allan S., 2006, Kultura newsów, przeł. A. Sokołowska, Kraków.
 2. Allan S., 2008, Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, przeł. A. Sadza, Kraków.
 3. Bartoszewski W., 2016, Prawda leży tam, gdzie leży, Wywiad-rzeka z Michałem Komarem, Warszawa.
 4. Castells M., 2003, Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. T. Hornowski, Poznań.
 5. Dzienikarstwo i świat mediów, 2000, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków.
 6. Eco U., 2007, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, przeł. J. Ugniewska, K. Żaboklicki, A. Wasilewska, Warszawa.
 7. Foucault M., 2002, Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk.
 8. Halbwachs M., 1969, Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa.
 9. Jung C.G., 1982, Nowoczesny mit. O rzeczach widywanych na niebie, przekł. i przedm. J. Prokopiuk, Warszawa.
 10. Lévy P., 1998, Becoming Virtual: Reality in the Digital Era, transl. by R. Bononno, New York.
 11. Lutz C.A., 2012, Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa, przeł. J. Straczuk, w: Emocje w kulturze, red. M. Rajtar, J. Straczuk, Warszawa.
 12. Reeves B., Nass C., 2000, Media i ludzie, przeł. H. Szczerkowska, Warszawa.
 13. The Oxford Handbook of Emotion, Social Cognition and Problem Solving in Adulthood, 2014, ed. P. Verhaghen, Ch.K. Hertzog, Oxford.
 14. Urwand B., 2015, Kolaboracja. Pakt Hollywoodu z Hitlerem, przeł. R. Liszowski, Wołowiec.