Wielkie figury semantyczne w dziele filmowym
PDF

Słowa kluczowe

literature
film
semantic figures
narrator
narrative
narration
action
plot
author
spectator
hero
character
time
space
transition
editing
rhythm
genre
convention
style
composition
message
film art
form
content
communication

Jak cytować

HENDRYKOWSKI, M. (2016). Wielkie figury semantyczne w dziele filmowym. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 199–216. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.15.

Abstrakt

Great semantic figures in film

This study is devoted to the key issue for any research on film, film art and audiovisual communication - great semantic figures. Marek Hendrykowski extrapolates the repertoire of basic concepts developed for decades in literary science (author, reader, narrator, narration, character, time, space, events, plot, style, composition, etc.) into academic film studies. Following important scientific ideas formulated half a century ago by the eminent literary theorist Janusz Slawinski, Hendrykowski stresses that the scientific sense of using these categories is not limited only to cataloguing them.

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.15.
PDF

Bibliografia

Bergson H., 1907, L’Évolution créatrice, Paris.

Burch N., 1975, Przypadek i jego funkcja, przeł. E. Szynal, „Kino”, nr 9.

Deleuze G., 2010, Kino. 1. Obraz-ruch, 2. Obraz-czas, przeł. J. Margański, Gdańsk.

Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych, 1970, red. J. Czachowska, Wrocław.

Eco U., 1973a, Przypadek i intryga (Doświadczenia telewizji a estetyka), przeł. A. Kreisberg, w: U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa.

Eco U., 1973b, Struktury estetyczne transmisji bezpośredniej, przeł. Alina Kreisberg, w: U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa.

Hendrykowski M., 1988, Autor jako problem poetyki filmu, Poznań.

Hendrykowski M., 2014, Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań.

Sławiński J., 1998, Problemy literaturoznawczej terminologii, w: J. Sławiński, Prace zebrane, t. 2, Warszawa.

Sławiński J., 1998, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, w: J. Sławiński, Prace zebrane, t. 2, Warszawa.

W kręgu zagadnień teorii powieści, 1967, red. J. Sławiński, Wrocław.

Ziomek J., 1980, Powinowactwa przez fabułę, w: J. Ziomek, powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa, s. 7–101