Wielkie figury semantyczne w dziele filmowym

Main Article Content

MAREK HENDRYKOWSKI

Abstrakt

Great semantic figures in film

This study is devoted to the key issue for any research on film, film art and audiovisual communication - great semantic figures. Marek Hendrykowski extrapolates the repertoire of basic concepts developed for decades in literary science (author, reader, narrator, narration, character, time, space, events, plot, style, composition, etc.) into academic film studies. Following important scientific ideas formulated half a century ago by the eminent literary theorist Janusz Slawinski, Hendrykowski stresses that the scientific sense of using these categories is not limited only to cataloguing them.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
HENDRYKOWSKI, M. (1). Wielkie figury semantyczne w dziele filmowym. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 199-216. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.15.
Dział
Vademecum filmoznawcy i medioznawcy

Bibliografia

 1. Bergson H., 1907, L’Évolution créatrice, Paris.
 2. Burch N., 1975, Przypadek i jego funkcja, przeł. E. Szynal, „Kino”, nr 9.
 3. Deleuze G., 2010, Kino. 1. Obraz-ruch, 2. Obraz-czas, przeł. J. Margański, Gdańsk.
 4. Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych, 1970, red. J. Czachowska, Wrocław.
 5. Eco U., 1973a, Przypadek i intryga (Doświadczenia telewizji a estetyka), przeł. A. Kreisberg, w: U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa.
 6. Eco U., 1973b, Struktury estetyczne transmisji bezpośredniej, przeł. Alina Kreisberg, w: U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa.
 7. Hendrykowski M., 1988, Autor jako problem poetyki filmu, Poznań.
 8. Hendrykowski M., 2014, Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań.
 9. Sławiński J., 1998, Problemy literaturoznawczej terminologii, w: J. Sławiński, Prace zebrane, t. 2, Warszawa.
 10. Sławiński J., 1998, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, w: J. Sławiński, Prace zebrane, t. 2, Warszawa.
 11. W kręgu zagadnień teorii powieści, 1967, red. J. Sławiński, Wrocław.
 12. Ziomek J., 1980, Powinowactwa przez fabułę, w: J. Ziomek, powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa, s. 7–101