Sfera wolności. Zygmunta Mycielskiego uwagi o muzyce 1955
PDF

Słowa kluczowe

art
music
politics
ideology
social realism
freedom
ethos
Zygmunt Mycielski

Jak cytować

HENDRYKOWSKI, M. (2016). Sfera wolności. Zygmunta Mycielskiego uwagi o muzyce 1955. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 259–279. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.19.

Abstrakt

The sphere of freedom. Zygmunt Mycielski observations on music in 1955

 The article profiles one of the most interesting music critics of the communist period. Zygmunt My- cielskis journalism is one of the most valuable phenomena of Polish postwar musical culture. What was important for him were fixed points, imponderables keeping human thinking in check and truly creative activity in the sphere of sound. He did not share Carl Dahlhaus’ idea of the death of aesthetics, which was fashionable in the early twentieth century He was convinced that the aesthetic value of a musical work shape musical and non-musical reality, and that the microenvironment which these values form and unify remains particularly important for a man enslaved by the totalitarian system.

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.19.
PDF

Bibliografia

Głowiński M., 2004, Świat jak ciasne buty (o „Dzienniku 1960–1969” Zygmunta Mycielskiego, w: M. Głowiński, Skrzydła i pięta. Nowe szkice na tematy niemitologiczne, Kraków.

Jarociński S., 1955, Artur Honegger (Z okazji wykonania Symfonii Litu

rgicznej przez Filharmonię Narodową w Warszawie), „Przegląd Kulturalny” nr 44.

Mycielski Z., 1949, Wrażenie ze zjazdu kompozytorów w Łagowie, „Życie Śpiewacze” nr 9, numer specjalny „Ruchu Muzycznego” nr 14.

Mycielski Z., 1955a, O twórczości 1956, „Przegląd Kulturalny” nr 51–52.

Mycielski Z., 1955b, Kilka uwag, „Przegląd Kulturalny” nr 27.

Mycielski Z., 1955c, Twórczość muzyczna dziesięciolecia, „Przegląd Kulturalny” nr 29.

Mycielski Z., 1957a, O śmierci Wawrzyńca Żuławskiego w Alpach`, „Przegląd Kulturalny” nr 35.

Mycielski Z., 1957b, Kilka myśli o Chopinie i polskiej muzyce współczesnej. Ucieczki z pięciolinii, Warszawa.

Mycielski Z., 1977, Tadeusz Szeligowski, w: Z. Mycielski, Postludia, Kraków.

Mycielski Z., 1999, Szkice i wspomnienia, oprac. P. Kądziela, Biblioteka „Więzi”, t. 118, Warszawa.

Mycielski Z., 2000, Dziennik 1950–1959, red. Z. Mycielska-Golik, wstęp J. Stęszewski, Warszawa.

Mycielski Z., 2001, Dziennik 1960–1969, Warszawa.

Stęszewski J., 1998, Zygmunt Mycielski on Music and Culture. In: Culture of the Time of Transformation. International Congress, eds. J. Brendel, S. Jakóbczyk, Poznań.