Semiotyka twarzy kata i ofiary
PDF

Słowa kluczowe

victim
hangman
face
totalitarianism
normal
monster
totalitarian interface
poetics
aesthetics
rhetorics
photography
image
moving image
fact
reality
memorization
testimony
atrocity
degradation
constraint
abusement
prison
concentratio

Jak cytować

HENDRYKOWSKI, M. (2016). Semiotyka twarzy kata i ofiary. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 354–364. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.25.

Abstrakt

Semiotics of the hangman and victim’s faces

Murderous ideologies drive and fabricate innumerable forms of social falsehood. One of the objects of the perfidious falsification of reality generated in the totalitarian system is the human face. Drawing on classics of Polish and world cinema, and also on the memory of culture, Marek Hendrykowskis study contains a semiotic analysis of the deep structures of images, which present the executioner-victim based on violence executioner as a variant of inter-human relations in totalitarian systems.

https://doi.org/10.14746/i.2016.27.25.
PDF

Bibliografia

Foucault M., 1998, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T.

Komendant, Warszawa.

Goffman E., 2006, Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.

Jasielska A., 2013, Reprezentacja współczesnych modeli emocji w dziełach sztuki, „Teksty Drugie” nr 6.

Leociak J., 2006, Dzieci Holocaustu: awers i rewers, w: Poetyka, Polityka, retoryka, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa.

Levi P., 2007, Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków.

Lévinas E., 1991, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś, Gdynia.

Lévinas E., 1998, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa.

Mąka-Malatyńska K., 2006, Krall i filmowcy, Poznań.

Mąka-Malatyńska K., 2012, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie, Poznań.

Pawełczyńska A., 1995, Przemoc i wartości, Warszawa.

Szpulak A., Filmy Wojciecha Marczewskiego, 2009, Poznań.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.