The Kind Millionaire, Lemonade Joe and Superman. On Czech Film Parodies
PDF

Słowa kluczowe

parody
pre-text
popular genres
romance
western
comics

Jak cytować

Mareš, P. (2014). The Kind Millionaire, Lemonade Joe and Superman. On Czech Film Parodies. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 15–24. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.2

Abstrakt

The article deals with Czech film parodies that were produced primarily during the period of the state-directed cinema (1945–1989). Their development was connected to a campaign against trash literature, which attempted in the 1930s and 1940s to suppress different popular genres that were considered worthless and harmful. Parodies caricatured conventions of disapproved genres (romance, western, detective story), but at the same time, maintained an awareness of them and eventually also functioned as a substitute for them. The construction of parodies was often based on the accumulation of motifs of a given genre and their escalation to absurdity. The technique of confrontation of disparate elements was also repeatedly used: the conventionality and artificiality of the world of the parodied genre was unveiled as an encounter with the world, which was presented as real and ordinary.

https://doi.org/10.14746/i.2014.23.2
PDF

Bibliografia

D. Mocná, “Parodie” [Parody], in D. Mocná, J. Peterka et al., Encyklopedie literárních žánrů [Encyclopedia of Literary Genres], Paseka, Prague–Litomyšl 2004, pp. 441–447.

T. Verweyen – G. Witting, Einfache Formen der Intertextualität. Theoretische Überlegungen und historische Untersuchungen, Mentis, Paderborn 2010, p. 268.

G. Genette, Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1993, pp. 13–14.

Mrtvacima ulaz zabranjen (1960); A translation, Mrtvým vstup zakázán, published in 1965.

P. Janáček, Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951 [Trash Literature.

Operation of Exclusion, Operation of Replacement, 1938–1951], Host, Brno 2004.

D. Mocná, “Pytlákova schovanka aneb Fričovo velké loučení” [The Poacher’s Foster-Daughter or Frič’s Big Farewell], Iluminace 8, 1996, no. 2, pp. 77–105.

J. Čulík, Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let [How We Are. Czech Society in Feature Films of the 1990s and 2000s], Host, Brno 2007, pp. 530–531, 538–541, 544–545.

T. Bartošek, “Krvavý román. Studie kulturně a filmově historická” [Horror Story. A Study in Cultural and Film History], Film a doba 39, 1993, no. 2, pp. 72–77.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.