Węgierska parodia filmowa. Skutki uboczne parodii filmowych z czasów Kádára
PDF

Słowa kluczowe

Hungary
film parody
Kojak
hero
James Bond
kino węgierskie
parodia filmowa

Jak cytować

Hučko, T. (2014). Węgierska parodia filmowa. Skutki uboczne parodii filmowych z czasów Kádára. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 49–56. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.6

Abstrakt

In the rich and colorful Hungarian film history from post-war years to the present day we find an abundance of comedies combining satire, epigram, burlesque, but true parody film among them is not too much, is a rare phenomenon. What is the reason? We are looking for the answers in examples of two trials of parody film: the first and the only parody of James Bond: Az Oroszlan ugrani készül (dir. György Révész, 1969) and Kojak Budapesten (dir. Sándor Szalkai,1980), inspired by the main character of the American television series Kojak. Both attempts are accompanied with specific “side effects”. It tells a lot about the possibilities and limits of the Hungarian film parody.

https://doi.org/10.14746/i.2014.23.6
PDF

Bibliografia

„Kojak w Budapeszcie” (Horrorisztikus gázsit kért a világsztár a budapesti szerepért. Kojak Budapesten), na portalu 168, pisze László Bokor; zob. http://www.168ora.hu/itthon/kojak-telly--savalas-film-nemeskurty-inke-laszlo-dozsa-laszlo- krimi-65485.html [dostęp: 6 października 2013].

Dane z artykułu: J. Veress, Mi a siker, mi a bukás? [Co to jest sukces, co to jest fiasko?], „Filmvilág” 1981, nr 1, s. 7.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.