Autobus Linkego jako parodia PRL. Studium intertekstualne
PDF

Słowa kluczowe

parody
caricature
comic effect
surrealism
texture
stereotype
symbole
style
poetics
aesthetics
turpism
art of the 1950s
image
reality
personal and social experience
Linke
panorama
intertext
allusion
distance
point of view
counterpoint
tragedy
catharsis

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2014). Autobus Linkego jako parodia PRL. Studium intertekstualne. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 65–79. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.8

Abstrakt

Marek Hendrykowski’s study is concerned with the close-reading analysis and interpretation of the Autobus (1955–1961) oil on canvas painted by Bronisław Wojciech Linke. This masterpiece of Polish peinture of the 1950s is deeply related to history and conditions of human life in Poland and other East European countries after World War II where everyday life is based on ideology imposed on society. Linke’s peinture gives emblematic ironic image of it created as an anti-social realist protest based on paradigm of Polish culture and art of the period.

https://doi.org/10.14746/i.2014.23.8
PDF

Bibliografia

J. Pilch, Marsz Polonia, Świat Książki – Bertelsmann Media, Warszawa 2008.

J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie autobusy i trolejbusy, Wydawnictwo Betezda, Rybnik 2005.

Opinie Komisji Kwalifikacyjnej I Ogólnopolskiej Wystawy Plastyki o pracach przejrzanych w pierwszej eliminacji, w: Nowocześni a socrealizm, t. 1, red. M. Świca i J. Chrobak, Fundacja Nowosielskich, Starmach Gallery, Kraków 2000, cyt. s. 365.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.