Afirmatywny charakter parodii w La puppé Timothy’ego Greenberga
PDF

Słowa kluczowe

La puppé
Timothy Greenberg
La Jetée
Chris Marker
parody
homage
fotofilm

Jak cytować

Sulejewska, J. (2014). Afirmatywny charakter parodii w La puppé Timothy’ego Greenberga. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 111–115. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.11

Abstrakt

The article is an interpretation of La puppé by Timothy Greenberg seen as non-standard, approving form of parody. The analysis begins with a reminder of attributes of this type of stylization, and then comparision of Greenberg’s film with Chris Marker’s La Jetée. No distinct criticism or polemic leads to theory, that the aim of La puppé is to reveal illusive nature of film language.

https://doi.org/10.14746/i.2014.23.11
PDF

Bibliografia

R. Altman, Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 54.

J. Sławiński, Parodia, w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Ossolineum, Wrocław 2002, s. 374.

D. Harries, Konserwatywne transgresje i kanoniczne konkluzje, przeł. G. Nadgrodkiewicz, „Kwartalnik Filmowy” nr 59, 2006, s. 9.

A. Pitrus, Fundament pamięci – o „fotograficznej powieści” Chrisa Markera, „Kwartalnik Filmowy” nr 54–55, 2006, s. 234.

M. Głowiński, Nouveau roman, w: Słownik terminów literackich, op. cit., s. 344.

Stop-klatka, w: M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Ars Nova, Poznań 1994, s. 278.

P. Sitkiewicz, Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2009, s. 21–30.