Go West, czyli bracia Marx dosiadają żelaznego konia
PDF

Słowa kluczowe

Go West
Marx Brothers
western
conventions
Iron Horse
American Indians
film music
slapstick

Jak cytować

Pomostowski, P. (2014). Go West, czyli bracia Marx dosiadają żelaznego konia. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 117–125. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.12

Abstrakt

The article is about the tenth image by famous Marx Brothers. Author of the text carried out a thorough analysis of the film Go West for the current in the game with western conventions. The text consists of five parts – introduction and four separate mini-chapters. In the first context the statement made b y the film Go West (by Edward Buzzel) the masterpiece of silent cinema – Iron Horse directed by John Ford, seeing the first image of a series of references to the other one. The second part is devoted to the image of Indians in the film Go West in the context of the existing schemes in the cinema of the thirties and forties. In the next section the author discusses the functions used in film music, and in the last – the final chase sequence, seeing in it references to the tradition of film slapstick. In conclusion, the author states that the game with conventions manifests itself not only in the film for a specific genre, but also the cinema in general, which in 1940 was an innovative solution. 

https://doi.org/10.14746/i.2014.23.12
PDF

Bibliografia

J. Ostaszewski, Konteksty westernu, w: Kino gatunków, pod red. A. Helman, Wydawnictwo Rabid, Warszawa–Kraków 1991, s. 74–75.

Ł.A. Plesnar, Twarze westernu, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2009, s. 117.

M. Hendrykowski, Komedia filmowa – wczoraj i dziś, w: Kino gatunków – wczoraj i dziś, pod. red. K. Loski, Wydawnictwo Rabid, Kraków 1998, s. 71.

D. Skotarczak, Historia amerykańskiego musicalu filmowego, SF Montevideo, Wrocław 2000, s. 29.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.