Scenariusz filmowy jako inspiracja

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

Screenplay is a multifunctional project written by screenwriter or screenwriters for preparing next phases of film production. Changing and many times transformed forms of screenplay belong to the nature of screenwriting. Literary vision of film changes several times being result of synergy and typical work in progress: from general idea and high concept, through story, treatment, scalette, first draft and certain number of drafts, to final draft, director’s draft and shooting script. Marek Hendrykowski’s study describes and explains these terms as forms of literary film creation in three complementary aspects: creative re-vision, rewriting and remodeling. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2014). Scenariusz filmowy jako inspiracja. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 211-218. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.20
Dział
Warsztat scenarzysty

Bibliografia

 1. Umberto Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. Jadwiga Gałuszka, Lesław Eustachiewicz, Alina Kreisberg i Michał Oleksiuk, Czytelnik, Warszawa 1973 i wydania nast.
 2. Janusz Głowacki, Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy, Świat Książki, Warszawa 2013.
 3. William Goldman, Przygody scenarzysty, przeł. Maciej Karpiński, Instytucja Filmowa Agencja Scenariuszowa, Warszawa 1999.
 4. Marek Hendrykowski, Scenariusz filmowy i jego odmiany. Studium przedmiotu, „Images” vol. 9, no. 20, 2012.
 5. Maryla Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 6. Maciej Karpiński, Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 2006
 7. Bruno Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. Aleksandra Derra, Krzysztof Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.
 8. Robert McKee, Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting, HarperCollins Publishers, New York 1997
 9. Ryszard Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.
 10. Oliver Schütte, Praca nad scenariuszem, przeł. Maria Borzęcka, Aneta Głowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Anna Wróblewska, Adaptacje pod znakiem zapytania, „Biuletyn Filmowy SFP” 2010, nr 2.