Scenariusz filmowy jako inspiracja
PDF

Słowa kluczowe

theory of practice
novel
treatment
scenario
screenwriter
script
inspiration
project
literary version
narrative
narration
poetics
standard
rhetoric of film
art of film
author
authorship
collectif work
rewriting
storyboard
shooting script
producer
cereative producer
director
remodeling
re-vision
preproduction
transition
metamorphosis
synergy
shooting
film production
crash-test
due diligence
virtual viewer
audience
spectatorship
film reception

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2014). Scenariusz filmowy jako inspiracja. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 211–218. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.20

Abstrakt

Screenplay is a multifunctional project written by screenwriter or screenwriters for preparing next phases of film production. Changing and many times transformed forms of screenplay belong to the nature of screenwriting. Literary vision of film changes several times being result of synergy and typical work in progress: from general idea and high concept, through story, treatment, scalette, first draft and certain number of drafts, to final draft, director’s draft and shooting script. Marek Hendrykowski’s study describes and explains these terms as forms of literary film creation in three complementary aspects: creative re-vision, rewriting and remodeling. 

https://doi.org/10.14746/i.2014.23.20
PDF

Bibliografia

Umberto Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. Jadwiga Gałuszka, Lesław Eustachiewicz, Alina Kreisberg i Michał Oleksiuk, Czytelnik, Warszawa 1973 i wydania nast.

Janusz Głowacki, Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy, Świat Książki, Warszawa 2013.

William Goldman, Przygody scenarzysty, przeł. Maciej Karpiński, Instytucja Filmowa Agencja Scenariuszowa, Warszawa 1999.

Marek Hendrykowski, Scenariusz filmowy i jego odmiany. Studium przedmiotu, „Images” vol. 9, no. 20, 2012.

Maryla Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Maciej Karpiński, Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 2006

Bruno Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. Aleksandra Derra, Krzysztof Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.

Robert McKee, Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting, HarperCollins Publishers, New York 1997

Ryszard Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.

Oliver Schütte, Praca nad scenariuszem, przeł. Maria Borzęcka, Aneta Głowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Anna Wróblewska, Adaptacje pod znakiem zapytania, „Biuletyn Filmowy SFP” 2010, nr 2.