Jerzy Wójcik – estetyka światła
PDF

Słowa kluczowe

film
aesthetics of light
blue hour
Andrzej Munk
Stanisław Różewicz
the law of subtraction

Jak cytować

Kozłowski, K. (2014). Jerzy Wójcik – estetyka światła. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 249–258. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.23

Abstrakt

The article shows the creative way of Jerzy Wójcik, from his first artistic trials to the beginning of his career as a cameraman with Andrzej Munk, Andrzej Wajda and Jerzy Kawalerowicz, to his late films made together with Stanisław Różewicz. Particularly significant are the “changes of light”, the key to understanding the art of Wójcik’s films. They are examined one by one in reference to such issues as the depth system, the aesthetics of black-and-white and grey, the art of the icon and the blue hour. 

https://doi.org/10.14746/i.2014.23.23
PDF

Bibliografia

J. Wójcik, Labirynt światła, Wydawnictwo Canonia, Warszawa 2006, s. 7, 215.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Videograf II, Katowice–Chorzów 2008, s. 207–208.

U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski i M. Zabłocka, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, s. 70.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.