Parodia flmowa
PDF

Słowa kluczowe

parody
film parody
comic effect
catharsis
contemporary culture
dialogue
war games
rebellion
versus
subversivity
other speak
film poet
parodia
parodia filmowa

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2014). Parodia flmowa. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 5–14. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.1

Abstrakt

Film parodies are now attracting more popular interest than at almost any time in their history except the first two decades of the 20th century (golden era of film parody). The contemporary renewal of parody is an attractive phenomenon of popular culture. To analyse and recontextualize this renewal of parodistic paradigm in film supporting by new media (spontaneous net art) Hendrykowski has compiled a wide-ranging panorama and collection of classic examples made by many famous but also unknown film-makers. Underlying the entire collection is the author’s personal belief that parody can be divers and rich as particular form of cultural rebellion and social catharsis – by turns comic effect and confusing dialogue in polemical confrontation with common opinion and public point of view established by parodied original.
https://doi.org/10.14746/i.2014.23.1
PDF

Bibliografia

J. Ziomek, Parodia jako problem retoryki, w: idem, Powinowactwa literatury, PWN, Warszawa 1982.

H. Markiewicz, parodia a inne gatunki literackie („Dialog” 1967, nr 12)

D. Harries, Konserwatywne transgresje i kanoniczne konkluzje, przeł. G. Nadgrodkiewicz [fragment książki Film Parody, British Film Institute, London 2000], „Kwartalnik Filmowy” nr 56, 2006.

M. Głowiński, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 4–5.

L. Hutcheon, A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, Methuen, New York– London 1985, s. 4

D. Sasson, Mona Lisa. Historia najsłynniejszego obrazu świata, przeł. J. Mariański, Rebis, Poznań 2003.

M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

M. Hendrykowskiego Catharsis, Cinema and Contemporary Man („Images”, Special Issue: The Ancient World in Media, vol. I, 2003, nr 1–2)

A. Szpulak, Filmy Wojciecha Marczewskiego (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 254.

W. Benjamin, Karl Kraus, przeł. A. Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2011, nr 5–6.

L. Hutcheon, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii, przeł. J. Margański, w antologii: Postmodernizm. Antologia przekładów, oprac. i red. nauk. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996, cyt. s. 397–398.

L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, przeł. K. Górska, w zbiorze: Ironia, red. M. Głowiński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.