W najbliższym czasie planujemy wydać następujące tomy czasopisma Neofilolog:

 

 

Tom 57/1 (2021)

Sprawności i podsystemy w nauce języków obcych

pod redakcją Moniki Janickiej i Joanny Pędzisz

Kontakt: monika.janicka@poczta.umcs.lublin.pl

 

Tom 57/2 (2021)

Kształcenie językowe w dobie pandemii

pod redakcją Radosława Kucharczyka i Jarosława Krajki

Kontakt: r.kucharczyk@uw.edu.pl i jarek.krajka@umcs.pl

Zachęcamy do zgłaszania propozycji artykułów. Mile widziane będą Państwa teksty w językach kongresowych.