W najbliższym czasie planujemy wydać następujące tomy czasopisma Neofilolog:

Tom 55/1 (2020)

Kongres PTN: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Joanny Góreckiej i Sebastiana Chudaka

Kontakt: madaalek@amu.edu.pl, s.chudak@amu.edu.pl, jgorecka@amu.edu.pl

 

Tom 55/2 (2020)

Kongres PTN: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Joanny Góreckiej i Sebastiana Chudaka

Kontakt: madaalek@amu.edu.pls.chudak@amu.edu.pljgorecka@amu.edu.pl

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji artykułów. Mile widziane będą Państwa teksty w językach kongresowych.