W najbliższym czasie planujemy wydać następujące tomy czasopisma Neofilolog:

Tom 54/2 (2020)

Metody badawcze w glottodydaktyce/Research methods in glottodidactis/Méthodes de recherche en didactique des langues étrangères/Forschungsmethoden in der Glottodidaktik

pod redakcją Ewy Andrzejewskiej i Magdaleny Wawrzyniak-Śliwskiej

Kontakt: e.andrzejewska@ug.edu.plmagdalenaws@ug.edu.pl

 

Tom 55/1 (2020)

Kongres PTN: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Joanny Góreckiej i Sebastiana Chudaka

Kontakt: madaalek@amu.edu.pl, s.chudak@amu.edu.pl, jgorecka@amu.edu.pl

 

Tom 55/2 (2020)

Kongres PTN: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Joanny Góreckiej i Sebastiana Chudaka

Kontakt: madaalek@amu.edu.pls.chudak@amu.edu.pljgorecka@amu.edu.pl

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji artykułów. Mile widziane będą Państwa teksty w językach kongresowych.