Plan wydawniczy

W najbliższym czasie planujemy wydać następujące tomy czasopisma Neofilolog:

2023

- 31.03.2023 - Nr 60/1 - Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych  pod redakcją prof. UŁ dr hab. Artura Gałkowskiego,  prof. UŁ dr hab. Magdaleny Szeflińska-Baran i dr Joanny Ciesielki 

Kontakt:  magdalena.szeflinska@uni.lodz.plartur.galkowski@uni.lodz.pl
joanna.ciesielka@uni.lodz.pl

- 30.06.2023 - Nr 60/2 – Nowatorskie i tradycyjne podejścia w nauce języków obcych w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych. Wielojęzyczność i wielokulturowość pod redakcją prof. UW dr hab. Anny Jaroszewskiej i prof. UW dr. hab. Macieja Smuka

- 30.09.2023 - Nr 61/1 – Nowatorskie i tradycyjne podejścia w nauce języków obcych w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych. Metodologia i kształcenie nauczycieli pod redakcją prof. UW dr hab. Radosława Kucharczyka i dr Joanny Sobańskiej

31.12.2023 - Nr 61/2 - Specialised language teaching in the era of globalisation /  L’ens eignement des langues de spécialité à l’heure de la globalisation, pod redacją prof. Florence Mourlhon-Dallies i  prof. UMCS dr hab. Magdaleny Sowy .

Kontakt: florence.mourlhon-dallies@u-paris.fr i magdalena.sowa@umcs.pl