W najbliższym czasie planujemy wydać następujące tomy czasopisma Neofilolog:

 

Tom 54/1 (2020)

Ocenianie w różnych kontekstach edukacyjnych /Assessment and evaluation
in diverse educational contexts / Évaluation dans divers contextes éducatifs / Bewertung und Evaluierung in unterschiedlichen Bildungskontexten

Pod redakcją Joanny Rokity-Jaśkow i Elżbiety Gajewskiej

Kontakt: jrokita@up.krakow.pl, elzbieta.gajewska@up.krakow.pl

 

Tom 54/2 (2020)

Metody badawcze w glottodydaktyce/Research methods in glottodidactis/Méthodes de recherche en didactique des langues étrangères/Forschungsmethoden in der Glottodidaktik

pod redakcją Ewy Andrzejewskiej i Magdaleny Wawrzyniak-Śliwskiej

Kontakt: e.andrzejewska@ug.edu.plmagdalenaws@ug.edu.pl

 

Tom 55/1 (2020)

Kongres PTN: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Joanny Góreckiej i Sebastiana Chudaka

Kontakt: madaalek@amu.edu.pl, s.chudak@amu.edu.pl, jgorecka@amu.edu.pl

 

Tom 55/2 (2020)

Kongres PTN: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce

pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Joanny Góreckiej i Sebastiana Chudaka

Kontakt: madaalek@amu.edu.pls.chudak@amu.edu.pljgorecka@amu.edu.pl

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji artykułów. Mile widziane będą Państwa teksty w językach kongresowych.