W najbliższym czasie planujemy wydać następujące tomy czasopisma Neofilolog:

 

2022

marzec Nr 58/1- Sprawności i podsystemy w nauczaniu języków obcych. Koncepcje - rozwiązania - perspektywy, pod redakcją dr Moniki Janickiej i dr hab. Joanny Pędzisz

Kontakt: monika.janicka@poczta.umcs.lublin.pl

 

czerwiec Nr 58/2 - Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod redakcją dr Małgorzaty Jedynak

Kontakt: malgorzata.jedynak@uwr.edu.pl

 

wrzesień Nr 59/1 – O tekstach literackich na lekcji języka francuskiego we współczesnych badaniach glottodydaktycznych, pod redakcją prof. UAM dr hab. Bernadety Wojciechowskiej oraz dr Joanny Góreckiej

Kontakt: jgorecka@amu.edu.pl  lub bewoj@amu.edu.pl

Zachęcamy do zgłaszania propozycji artykułów. Mile widziane będą Państwa teksty w językach kongresowych.