Pressto.

Neofilolog

Zarejestruj

Wypełnij formularz w celu zarejestrowania się w tym czasopiśmie.

Kliknij tutaj jeżeli jesteś zarejestrowany w innym czasopiśmie.

Profil

Aby umieścić informację w innym języku poniżej, najpierw wybierz język.
Dozwolone znaki to małe litery, cyfry oraz znaki (-) i (_).
Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków.
  Anna Maria Kowalska = AMK

(pełna nazwa instytucji naukowej, np. Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wydział Nauk Pedagogicznych)
Polityka prywatności

ORCID iD może zostać zarejestrowany na platformie Rejestracja ORCID. Wprowadź pełen numer URI (przykład http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

(np. Dokonania, osiągnięcia)
Wybrane języki: Powiadamiany wiadomością e-mail o nowych wydaniach czasopisma.
: Może dodawać teksty do czasopisma.
: Gotowy do pisania recenzji artykułów publikowanych w czasopiśmie.

* Oznacza wymagane pole

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) z siedzibą: UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4,  pok. 014, 61-874 Poznań.
  2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizowanie zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego do których należy, m.in.: wydawanie artykułów naukowych oraz związany z tym kontakt z autorami, zamieszczanie artykułów w bazach bibliograficznych, a także przesyłanie newslettera.
  3. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Państwa dane, takie jak: imię i nazwisko, afiliacja naukowa, adres zatrudnienia, służbowy adres poczty elektronicznej, mogą być udostępniane publicznie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i na stronie internetowej czasopisma „Neofilolog”, w wydaniach papierowych czasopisma „Neofilolog”, oraz mogą być rozpowszechnianie tylko z powiązanymi artykułami naukowymi.
  4. Państwa dane nie są udostępniane w inny sposób podmiotom zewnętrznym. Podstawą udostępniania jest niezbędność do wykonania zadań PTN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak zgody na udostępnianie powyższych danych powoduje brak możliwości realizacji zadań PTN, w tym wydawania artykułów naukowych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji zadań PTN, czyli tak długo, jak będzie istniał PTN i czasopismo „Neofilolog”.
  6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków.
  7. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
  8. Ponadto mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem pltowneo@gmail.com.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo