Zakres i zasięg czasopisma

Wydawcą czasopisma Neofilolog jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Głównym celem czasopisma jest popularyzowanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych w ujęciu teoretyczno-praktycznym w dziedzinie dydaktyki językowej z uwypukleniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych. Tematyka publikowanych artykułów odnosi się do aktualnych tendencji w dziedzinie glottodydaktyki, językoznawstwa stosowanego oraz akwizycji języków.

 

 

Historia czasopisma

Pierwszy tom czasopisma ukazał się w roku 1930. Czasopismo ukazywało się jako kwartalnik do wybuchu II wojny światowej. Neofilolog został reaktywowany w roku 1990 i do dzisiaj związany jest z Polskim Towarzystwem Neofilologicznym, spełniając zadania i rolę zgodnie z założeniami i działalnością statutową Towarzystwa. W czasopiśmie publikowane są artykuły związane z tematyką corocznych konferencji organizowanych przez PTN oraz aktualną problematyką badawczą z dziedziny glottodydaktyki i językoznawstwa stosowanego. Od roku 2009, tj. od numeru 32, czasopismo dostępne jest online.

 

Wydawca czasopisma Neofilolog

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Collegium Novum UAM 

al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Polska