O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Głównym celem czasopisma Neofilolog, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Tematyka publikowanych artykułów odnosi się do aktualnych tendencji w dziedzinie glottodydaktyki, językoznawstwa stosowanego oraz akwizycji języków.

Historia czasopisma

Pierwszy tom czasopisma ukazał się w roku 1930. Czasopismo ukazywało się jako kwartalnik do wybuchu II wojny światowej. Neofilolog został reaktywowany w roku 1990 i do dzisiaj związany jest z Polskim Towarzystwem Neofilologicznym, spełniając zadania i rolę zgodnie z założeniami i działalnością statutową Towarzystwa. W czasopiśmie publikowane są artykuły związane z tematyką corocznych konferencji organizowanych przez PTN oraz aktualną problematyką badawczą z dziedziny glottodydaktyki i językoznawstwa stosowanego. Od roku 2009, tj. od numeru 32, czasopismo dostępne jest online.

Wydawca czasopisma Neofilolog

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Collegium Novum UAM 

al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Polska