Neofilolog

Aktualny numer

Nr 60/1 (2023)
Opublikowany 2023 kwietnia 3

Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
SCOPUS, DOAJ, Sherpa Romeo, Polska Bibliografia Naukowa, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List, Biblioteka Nauki, CEJSH, CEON, Arianta, ERIH PLUS, PKP INDEX, EBSCO, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
INDEX COPERNICUS  ICV (2018): 92.75
INDEX COPERNICUS  ICV (2019): 94.56
INDEX COPERNICUS  ICV (2020): 100.00
INDEX COPERNICUS  ICV (2021): 100.00

DOI: 10.14746/n
ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:  Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Zaproszenie do publikacji w numerze 62/1 (2024) czasopisma Neofilolog "Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej”


Więcej…

2023 kwietnia 20

Wprowadzenie

Artur Gałkowski, Magdalena Szeflińska-Baran, Joanna Ciesielka
7-17
Poszerzanie badań glottodydaktycznych nad interkulturowością
PDF
Mieczysław Gajos
18-30
Non, je ne regrette rien… Odpowiedzi udzielone na pytania sobie postawione
PDF

Artykuły

Francois Schmitt
31-44
Approche interculturelle et perspective co-culturelle en français langue étrangère en contexte pédagogique hétéroglotte
PDF (Français (France))
Irmina Kotlarska
45-59
Treści kulturowe w dawnych polskich podręcznikach do nauki języka angielskiego (1788–1950)
PDF
Joanna Ozimska
60-73
Interkulturowość w wybranych podręcznikach do nauki włoskiego i angielskiego języka biznesu i ekonomii. Studium porównawcze
PDF
Ewa Badyda
74-87
Cudzoziemiec w polskim świecie. Kreacja podręcznikowego bohatera w kontekście kształcenia świadomości interkulturowej¬ – na przykładzie serii Start
PDF
Monika Sułkowska
88-100
O frazeologii i pragmatemach z perspektywy dydaktyki i translacji
PDF
Marek Baran
101-115
Hola, guapo, ¿qué pasa? Formas de tratamiento como problema de sociopragmática intercultural y didáctica de lenguas
PDF
Joanna Woch
116-129
Interkulturowa kompetencja komunikacyjna w nauczaniu akcentuacji języka rosyjskiego
PDF
Sebastian Piotrowski, Katarzyna Sadowska-Dobrowolska
130-145
Język i kultura w przekładzie tekstów specjalistycznych
PDF
Cecylia Tatoj, R. Sergio Balches Arenas
146-157
El profesor como mediador intercultural y su papel en la enseñanza de aspectos socioculturales a través de recursos lingüísticos y pragmáticos
PDF
Magdalena Sowa
158-173
Dyskurs dydaktyczny w nauczaniu dwujęzycznym na przykładzie języka francuskiego
PDF
Marta Wojakowska, Wojciech Sosnowski
174-186
„Językowy telemost” jako nowa forma kształcenia kompetencji interkulturowej i doskonalenia warsztatu nauczyciela języka obcego
PDF
Katarzyna Kowalik, Agnieszka Woch
187-200
Rozwijanie świadomości i wrażliwości kulturowej na warsztatach translatorskich z języka włoskiego na przykładzie podręcznika akademickiego Utile e traducibile. Esercizi di lessico settoriale e quotidiano
PDF
Agnieszka Kruk
201-212
Problemy tłumaczenia elementów kulturowych. O podejściu interkulturowym w nauczaniu języka obcego przez przekład
PDF
Emilia Kubicka, Filip Olkiewicz
213-228
Odbiorca tłumaczenia w międzykulturowym treningu mediacyjnym (na przykładzie prac chińskich studentów polonistyki)
PDF
Anna Kucharska
229-243
Il matrimonio e la famiglia nel Codice civile italiano: un'analisi contrastiva dei termini e delle espressioni del C.C. del 1942 e del C.C. aggiornato nel 2022
PDF
Anna Godzich, Szymon Machowski
244-257
Komponent kulturowy w nauczaniu słownictwa na zajęciach z języka obcego na poziomie akademickim na przykładzie języka włoskiego –watykańskie kulinaryzmy jako kulturemy i elementy socjolektalne
PDF
Mieczysław Gajos
258-273
Paryż w piosenkach Édith Piaf na zajęciach z języka francuskiego
PDF
Wyświetl wszystkie wydania