Neofilolog

Aktualny numer

Nr 62/1 (2024)
Opublikowany 2024 kwietnia 12

Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
SCOPUS, DOAJ, Sherpa Romeo, Polska Bibliografia Naukowa, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List, Biblioteka Nauki, CEJSH, CEON, Arianta, ERIH PLUS, PKP INDEX, EBSCO, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

SCImago Journal & Country Rank

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 70
INDEX COPERNICUS  ICV (2018): 92.75
INDEX COPERNICUS  ICV (2019): 94.56
INDEX COPERNICUS  ICV (2020): 100.00
INDEX COPERNICUS  ICV (2021): 100.00

DOI: 10.14746/n

ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:  Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Nowy numer czasopisma Neofilolog 62/1 (2024)

Z radością informujemy, że został opublikowany najnowszy Neofilolog. Nr 62/1 pt. "Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej" powstał pod redakcją Andrzeja Dąbrowskiego i Piotra Kajaka.

Życzymy Państwu interesującej i inspirującej lektury, zapraszając do publikowania w naszym czasopiśmie.

Zespół redakcyjny czasopisma Neofilolog


Więcej…

2024 kwietnia 12

Call for papers Nr 63/2 - Perspectives on the Values of Silence and Speech in Foreign Language Education

You are invited to submit articles in Nr 63/2 - Perspectives on the Values of Silence and Speech in Foreign Language Education edited by Anna Jaroszewska, Agnieszka Kałdonek-Crnjaković and Dat Bao

This issue will address the value and meaning of silence in language education, covering the
following, but not limited to, subthemes/topics:Verbal and non-verbal participation in the
classroom, the role of silence and speech as learning space and learning resources, the inner
voice, mental processing, the shift between silence and talk, peer influence in relation to
silence and talk, silence and talk in task design, silence and speech in classroom management,
teacher silence, teacher talk, peer silence, peer speech, productive and unproductive silence,
productive and unproductive speech, learner experience with speech and silence, teacher
experience with speech and silence, teacher well-being as influenced by learner silence and
learner talk, among others. The article can be empirical-based, auto/duo/trio-ethnographic,
reflective, conceptual or philosophically interpretive. It can be a critical review nature that
challenges or expands the status quo in the field.


Date of publication: 15 December 2024
Length of article: 6000 words

Instructions for authors: Submissions | Neofilolog (amu.edu.pl)

Texts should be submitted by 30th of April 2024 to the address of the editors of the issue:

Agnieszka Kałdonek-Crnjaković: a.kaldonek2@uw.edu.pl


Więcej…

2024 marca 19

Artykuły

Monika Grabowska, Maciej Smuk, Magdalena Sowa
9-23
The Last of Us? Czy istnieje przyszłość dla neofilologii?
PDF
Jolanta Sujecka-Zając
24-42
Poczucie własnej skuteczności studentów w rozwijaniu sprawności pisania w języku obcym
PDF
Joanna Nijakowska, Ewa Guz
43-60
Inclusion and Accessibility in Teacher Education
PDF (English)
Hanka Błaszkowska
61-77
Język równościowy w nauczaniu DaF na poziomie uniwersyteckim – postawy osób uczących i studiujących wobec jego zastosowania w praktyce dydaktycznej:
PDF
Monika Łodej, Agnieszka Osmoła
78-104
Emotions in Language Learning: Understanding Foreign Language Enjoyment and Anxiety in Higher Education
PDF (English)
Marta Wojakowska
105-122
Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela języka specjalistycznego w kontekście kształcenia nieformalnego. Wyniki badania pilotażowego
PDF
Justyna Cholewa
123-138
Strategie uczenia się słownictwa specjalistycznego
PDF
Elżbieta Sielanko-Byford, Janina Zielińska
139-154
Promowanie różnorodności językowej i kulturowej w kształceniu nauczycieli języków obcych – dobre praktyki i skuteczne rozwiązania
PDF
Iwona Janowska
155-169
Mediacja i tłumaczenie w uczeniu się / nauczaniu języków – podobieństwa i różnice
PDF
Agnieszka Gadomska
170-191
Developing mediation skills at the tertiary level of education
PDF (English)
Maria Kuc, Anna Rabczuk
192-212
Możliwości wykorzystania metafor konwencjonalnych w nauczaniu słownictwa i frazeologii języków obcych na przykładzie języka polskiego jako obcego
PDF
Monika Goszczyńska, Emilia Kubicka, Filip Olkiewicz
213-229
Nauczanie obcych języków specjalistycznych na poziomach podstawowych. Praca z publikacją Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie w grupach chińskich polonistów na studiach I stopnia
PDF
Izabela Orchowska
230-248
Wdrażanie różnojęzycznych studentów filologii regionów do czytania literatury francuskojęzycznej. Refleksja glottodydaktyczna nad wstępną koncepcją kursu
PDF
Anna Godzich, Szymon Machowski
249-262
Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i „Un vero affare!” (2015)
PDF
Kinga Łagowska
263-284
Escape room jako metoda aktywizująca w nauczaniu języka niemieckiego na uczelni wyższej
PDF
Joanna Olechno-Wasiluk
285-295
Wykorzystanie audiodeskrypcji w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach filologicznych
PDF
Joanna Woch
296-311
Anglicyzmy w konfrontatywnym nauczaniu języka rosyjskiego
PDF
Katarzyna Gajda
312-332
Aplikacje mobilne w akademickiej dydaktyce językowej na przykładzie wykorzystania platformy Duolingo w nauczaniu języka rosyjskiego
PDF
Olga Iakovleva
333-350
Lingwodydaktyczny potencjał ChatGPT w nauczaniu języków obcych
PDF
Wyświetl wszystkie wydania