Pressto.

Neofilolog

Neofilolog

Baner

OPIS CZASOPISMA
W czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Neofilolog” publikowane są teksty związane z tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa stosowanego, glottodydaktyki i akwizycji języków. O tematach kolejnych tomów zainteresowani Autorzy informowani są z wyprzedzeniem na stronie internetowej PTN. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Czasopismo uzyskało 7 punktów w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B MNiSW 2016) i jest indeksowane w 4 bazach danych.

INDEKSOWANE W:

Polska Bibliografia Naukowa; IC Journals Master List; EBSCO; e-Publikacje Nauki Polskiej

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/n
ISSN: 1429-2173

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

3140

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo