Neofilolog

Aktualny numer

Nr 59/2 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 30

Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
SCOPUS, DOAJ, Sherpa Romeo, Polska Bibliografia Naukowa, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List, Biblioteka Nauki, CEJSH, CEON, Arianta, ERIH PLUS, PKP INDEX, EBSCO, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
INDEX COPERNICUS  ICV (2018): 92.75
INDEX COPERNICUS  ICV (2019): 94.56
INDEX COPERNICUS  ICV (2020): 100.00
INDEX COPERNICUS  ICV (2021): 100.00

DOI: 10.14746/n
ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:  Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Czasopismo Neofilolog w międzynarodowej bazie indeksacyjnej DOAJ

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog zostało pozytywnie zrecenzowane przez ekspertów i włączone do międzynarodowej bazy indeksacyjnej Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog


Więcej…

2023 stycznia 21
Wyświetl wszystkie wydania