OPIS CZASOPISMA 
Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia NaukowaINDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List
CEJSHCEON; ERIH PLUSPKP INDEX ; EBSCO, Google Scholar; SCOPUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

INDEX COPERNICUS  ICV (2018)   92.75

INDEX COPERNICUS  ICV (2019)  94.56

INDEX COPERNICUS  ICV (2020)  100.00

DOI: 10.14746/n

ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: 

Nabór artykułów w języku francuskim do numeru 59/1 czasopisma Neofilolog

2021-11-10

Nabór artykułów w języku francuskim do numeru 59/1 czasopisma Neofilolog « Autour des écrits littéraires en français langue étrangère (FLE). Perspectives didactiques »

[pl. O tekstach literackich na lekcji języka francuskiego we współczesnych badaniach glottodydaktycznych].

Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów dotyczących następujących kwestii:

  • cele i sposoby wykorzystania tekstów literackich na zajęciach językowych;
  • wyzwania związane z czytaniem tekstów literackich w językach obcych i modele czytania tekstów literackich w języku ojczystym i w języku obcym;
  • obecność literatury frankofońskiej w podręcznikach do nauki języka francuskiego jako obcego oraz w programach nauczania instytucjonalnego w krajach europejskich i pozaeuropejskich;
  • kompetencje czytania i strategie czytania w języku obcym uczniów/czytelników literatury;
  • poziom wiedzy literackiej nauczycieli języków obcych i modele kompetencji zawodowej nauczycieli;
  • mediacja kulturowa w ramach pracy z tekstem literackim na lekcji języka obcego;
  • obecność literatury i pisarzy we współczesnych mediach i wykorzystanie zasobów medialnych (recenzji prasowych, programów literackich, opinii czytelników etc.) przez nauczycieli i uczniów;
  • opracowanie zasobów dydaktycznych, projektów i scenariuszy lekcji wokół fragmentów i całych utworów literackich online oraz przygotowanie autokorekty.

 

Ewaluacja czasopisma Neofilolog

2021-11-03

Z radością informujemy, że wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki, a określany dla czasopism indeksowanych w bazie Index Copernicus International Journals Master List, w przypadku Neofilologa za rok 2020 wynosi 100.
Dziękujemy wszystkim Autorom i ponownie zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.
 
Zespół redakcyjny Neofilologa

Nr 57/1 (2021): Konteksty badawcze w nauczaniu podsystemów i sprawności językowych

Opublikowane: 2021-09-30

Wyświetl wszystkie numery