Neofilolog

Aktualny numer

Nr 62/2 (2024)
Opublikowany 2024 czerwca 26

Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
SCOPUS, DOAJ, Sherpa Romeo, Polska Bibliografia Naukowa, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List, Biblioteka Nauki, CEJSH, CEON, Arianta, ERIH PLUS, PKP INDEX, EBSCO, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

SCImago Journal & Country Rank

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 70
INDEX COPERNICUS  ICV (2018): 92.75
INDEX COPERNICUS  ICV (2019): 94.56
INDEX COPERNICUS  ICV (2020): 100.00
INDEX COPERNICUS  ICV (2021): 100.00

DOI: 10.14746/n

ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:  Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Nowy numer czasopisma Neofilolog 62/2 (2024)

Z radością informujemy, że został opublikowany najnowszy Neofilolog. Nr 62/2 pt. "Nauczanie języków obcych w złożonej i dynamicznej rzeczywistości" powstał pod redakcją Małgorzaty Baran-Łucarz, Magdaleny Białek i Aleksandra Wiatera.

Życzymy Państwu interesującej i inspirującej lektury, zapraszając do publikowania w naszym czasopiśmie.

Zespół redakcyjny czasopisma Neofilolog


Więcej…

2024 lipca 1

Nowy numer czasopisma Neofilolog 62/1 (2024)

Z radością informujemy, że został opublikowany najnowszy Neofilolog. Nr 62/1 pt. "Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej" powstał pod redakcją Andrzeja Dąbrowskiego i Piotra Kajaka.

Życzymy Państwu interesującej i inspirującej lektury, zapraszając do publikowania w naszym czasopiśmie.

Zespół redakcyjny czasopisma Neofilolog


Więcej…

2024 kwietnia 12

Wprowadzenie

Małgorzata Baran-Łucarz, Magdalena Białek, Aleksander Wiater
359-364
Wprowadzenie
PDF

Artykuły

Radosław Kucharczyk
365-378
Tłumaczenie jako jedna z technik językowych działań mediacyjnych. Wyniki badania wstępnego
PDF
Danuta Wiśniewska
379-395
Mixed-type literature review of research on L2 learning in and through the linguistic landscape
PDF (English)
Halina Chmiel-Bożek
396-408
Potencjał dynamicznej platformy webtoons.com/fr w nauczaniu/uczeniu się języka francuskiego w opinii studentów filologii romańskiej
PDF
Agnieszka Dryjańska
409-426
Elementy językowego obrazu świata w nauczaniu języka francuskiego w kontekście filologicznym
PDF
Monika Janicka
427-443
Uczniowie z doświadczeniem migracji na lekcjach języka niemieckiego w polskiej szkole podstawowej – perspektywa nauczycieli
PDF
Patrycja Stasiak, Agnieszka Kałdonek-Crnjaković, Małgorzata Molska
444-460
Specjalne potrzeby edukacyjne – samoocena wiedzy, umiejętności i postaw w przekonaniach przyszłych nauczycieli języków obcych przed i po szkole letniej
PDF
Katarzyna Nosidlak
461-481
Experienced Learners from Generation Z and the Traditional Vision of the Good Language Teacher: On The Issue of Teacher Authenticity
PDF (English)
Joanna Pitura, Anna Turula, Sabina Nowak, Joanna Jakubik, Yuliya Asotska-Wierzba
482-501
Mapping the landscape of serious digital language learning games: Towards a Serious-Digital Game-based Language Learning (S-DGBLL) teacher competence framework
PDF (English)
Tomasz Róg
502-520
Teaching L2 pragmatics: The effects of different types of task implementation vs a PPP framework
PDF (English)
Ryszard Ziaja
521-540
Korzyści i granice wykorzystania sztucznej inteligencji na lekcjach języka niemieckiego na przykładzie ChatGPT
PDF
Izabela Bawej
541-562
O wykorzystaniu wiadomości sms w nauczaniu komunikacji w języku obcym na przykładzie języka niemieckiego jako języka obcego
PDF
Martyna Laskowska
563-578
Developing Intercultural Communicative Competence (ICC) of English majors in courses dealing with the culture of English-speaking countries
PDF
Wyświetl wszystkie wydania