Neofilolog

Aktualny numer

Nr 61/1 (2023)
Opublikowany 2023 września 21

Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
SCOPUS, DOAJ, Sherpa Romeo, Polska Bibliografia Naukowa, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List, Biblioteka Nauki, CEJSH, CEON, Arianta, ERIH PLUS, PKP INDEX, EBSCO, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 70
INDEX COPERNICUS  ICV (2018): 92.75
INDEX COPERNICUS  ICV (2019): 94.56
INDEX COPERNICUS  ICV (2020): 100.00
INDEX COPERNICUS  ICV (2021): 100.00

DOI: 10.14746/n
ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:  Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Wprowadzenie

Joanna Sobańska, Radosław Kucharczyk
5-8
Wprowadzenie
PDF

Artykuły

Maciej Smuk
9-30
Badania jakościowe w glottodydaktyce. Analiza ilościowa badań prezentowanych na łamach „Neofilologa” (2012–2021)
PDF
Hanna Komorowska
31-49
Nauczyciele języków obcych: Iluzje – fakty – badania
PDF
Krystyna Szymankiewicz
50-68
Rola szkolnego opiekuna praktyk w świetle analizy rozmów pohospitacyjnych z przyszłymi nauczycielami języka francuskiego
PDF
Dorota Werbińska
69-96
In-service teachers’ interpretative repertoires about language: The teacher promotion examination context
PDF (English)
Lara Hedžić
97-116
Fremdsprachenlehrerausbildung in Zeiten der Coronapandemie: Microteaching im digitalen Format
PDF (Deutsch)
Magdalena Sowa
117-132
Nauczanie języków obcych specjalistycznych (JOS): standardy kształcenia nauczycieli a programy przygotowania do zawodu
PDF
Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
133-148
Podejście konstruktywistyczne a rola nauczyciela w nauczaniu zdalnym języków obcych na przykładzie uczelni wyższej
PDF
Agnieszka M. Sendur
149-169
Ewolucja egzaminu maturalnego z języków obcych na przestrzeni sześciu dekad
PDF
Monika Janicka
170-187
Förderung der Schlüsselkompetenzen im universitären Grammatikunterricht durch den Einsatz der LdL-Methode – Ergebnisse einer Fragebogenstudie
PDF (Deutsch)
Erzsébet Pintye-Lukács
188-204
Kollokationen in schriftlichen Textproduktionen. Eine empirische Untersuchung bei ungarischen DaF–Lernern
PDF (Deutsch)
Olivera Durbaba
205-219
Zwischen Bildungsmisere und Bildungsreform(en): Reflexionen angehender Fremdsprachenlehrkräfte über moderne Bildungssysteme und Zukunftsperspektiven des institutionellen Fremdsprachenlernens
PDF (Deutsch)
Agnieszka Dryjańska
220-237
Wykorzystanie korpusów tekstowych w nauczaniu języka francuskiego na przykładzie analizy kontrastywnej polsko-francuskiej
PDF
Wyświetl wszystkie wydania