Neofilolog

Aktualny numer

Nr 59/1 (2022)
Opublikowany 2022 października 27

OPIS CZASOPISMA 
Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia NaukowaINDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List; Biblioteka Nauki
CEJSH; CEON; Arianta; ERIH PLUSPKP INDEX ; EBSCO, Google Scholar; Sherpa Romeo; SCOPUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
INDEX COPERNICUS  ICV (2018): 92.75
INDEX COPERNICUS  ICV (2019): 94.56
INDEX COPERNICUS  ICV (2020): 100.00 INDEX COPERNICUS  ICV (2021): 100.00

DOI: 10.14746/n
ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: 

Ogłoszenia

Ewaluacja czasopisma Neofilolog za rok 2021

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że czasopismo Neofilolog pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021 ze wskaźnikiem Index Copernicus ValueICV 2021 :  100,00

 


Więcej…

2022 września 22

Artykuły

Václava Bakešová
19-34
Compétences clés des futurs enseignants de FLE : l’apport des textes littéraires choisis
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.3
PDF (Français (France))
Halina Chmiel-Bożek
35-52
(Con)texte littéraire dans les manuels de français au niveau secondaire en Pologne
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.4
PDF (Français (France))
Estelle Riquois
53-65
Lire autour du littéraire pour lire la littérature
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.5
PDF (Français (France))
Beata Gałan, Buata Malela
67-82
La dimension interculturelle des littératures francophones contemporaines dans l’enseignement/apprentissage du FLE
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.6
PDF (Français (France))
Christine Martinez
83-94
Les micro-récits de Delerm pour un nourrissage culturel effectif en classe de FLE
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.7
PDF (Français (France))
Lucia Ráčková , François Schmitt , Monika Zázrivcová
95-109
Développer la compétence interculturelle en classe de français langue étrangère à travers le roman noir Derrière les panneaux il y a des hommes de Joseph Incardona
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.8
PDF (Français (France))
Beata Kędzia-Klebeko
111-123
Les poèmes en classe de FLE, à l’exemple des méthodes choisies au niveau secondaire dans la perspective de la théorie de sociodynamique d’Abraham Moles
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.9
PDF (Français (France))
Zuzana Puchovská
125-141
Le texte littéraire : de la formation linguistique à l’expression de soi en passant par l’émerveillement
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.10
PDF (Français (France))
Marie-Françoise Berthu-Courtivron , Marie-Françoise Bourvon , Élisabeth Richard
143-157
Les récits littéraires d’apprentissage : un corpus pour la didactique du FLE
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.11
PDF (Français (France))
Joanna Górecka
159-173
Comment préparer les (futurs) enseignants de FLE à parler de la littérature ? Présentation d’un projet didactique
https://doi.org/10.14746/n.2022.59.1.12
PDF (Français (France))
Wyświetl wszystkie wydania