OPIS CZASOPISMA 
Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy o procesie nauczania i uczenia się języków nowożytnych, także w wymiarze społecznym i kulturowym, ujmowanym zarówno z perspektywy teoretycznej i/lub teoretyczno-praktycznej, jak i metodologicznej. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku w postaci jednorodnych tematycznie numerów, związanych z  tematyką dorocznych konferencji Towarzystwa. Są one publikowane na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Ponadto jeden lub dwa tomy w roku poświęcone są wybranej problematyce związanej z aktualnymi tendencjami w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyki i akwizycji języków. Artykuły ukazują się w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. 


INDEKSOWANE W: 
Polska Bibliografia NaukowaINDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC Journals Master List
CEJSHCEON; ERIH PLUSPKP INDEX ; EBSCO, Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

INDEX COPERNICUS  ICV (2018)   92.75

INDEX COPERNICUS  ICV (2019)  94.56

DOI: 10.14746/n

ISSN (Print): 1429-2173
ISSN (Online): 2545-3971
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: 

Zaproszenie do publikacji w numerze 57/2 (2021) czasopisma Neofilolog „Kształcenie językowe w dobie pandemii”

2021-02-07

Zapraszamy do przesyłania artykułów, w których zostaną poruszone następujące kwestie związane z procesem kształcenia językowego:

  • wykorzystanie narzędzi informatycznych w nauce zdalnej;
  • autonomia i autonomizacja uczniów w czasie nauczania zdalnego;
  • refleksyjna praktyka w kontekście nauki zdalnej;
  • ocenianie i ewaluacja kompetencji językowych w kształceniu na odległość;
  • rozwijanie sprawności i podsystemów języka w czasie nauki zdalnej;
  • nauczanie języków specjalistycznych w trybie zdalnym;
  • dydaktyka szkoły wyższej a kształcenie na odległość;
  • rola czynników afektywnych w językowym kształceniu zdalnym.

 

Teksty należy przesyłać do 30 kwietnia 2021 roku za pomocą platformy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/index 

Redaktorzy numeru

dr hab. Radosław Kucharczyk: r.kucharczyk@uw.edu.pl

dr hab. prof. ucz. Jarosław Krajka: jarek.krajka@umcs.pl

 

Czasopismo Neofilolog w ERIH PLUS!

2020-12-08

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że czasopismo Neofilolog zostało pozytywnie zrecenzowane przez ekspertów i w dniu 8 grudnia 2020 r. zostało oficjalnie włączone do międzynarodowej bazy indeksacyjnej czasopism ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). 

Nr 56/1 (2021): Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – uczenie się języka obcego w perspektywie badawczej

Opublikowane: 2021-03-31

WPROWADZENIE

Magdalena Aleksandrzak, Sebastian Chudak, Joanna Górecka

5-8

Wyświetl wszystkie numery