Ogłoszenia

   

Nowy numer czasopisma Neofilolog 62/1 (2024)

2024 kwietnia 12

Z radością informujemy, że został opublikowany najnowszy Neofilolog. Nr 62/1 pt. "Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej" powstał pod redakcją Andrzeja Dąbrowskiego i Piotra Kajaka.

Życzymy Państwu interesującej i inspirującej lektury, zapraszając do publikowania w naszym czasopiśmie.

Zespół redakcyjny czasopisma Neofilolog

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer czasopisma Neofilolog 62/1 (2024)

Call for papers Nr 63/2 - Perspectives on the Values of Silence and Speech in Foreign Language Education

2024 marca 19

You are invited to submit articles in Nr 63/2 - Perspectives on the Values of Silence and Speech in Foreign Language Education edited by Anna Jaroszewska, Agnieszka Kałdonek-Crnjaković and Dat Bao

This issue will address the value and meaning of silence in language education, covering the
following, but not limited to, subthemes/topics:Verbal and non-verbal participation in the
classroom, the role of silence and speech as learning space and learning resources, the inner
voice, mental processing, the shift between silence and talk, peer influence in relation to
silence and talk, silence and talk in task design, silence and speech in classroom management,
teacher silence, teacher talk, peer silence, peer speech, productive and unproductive silence,
productive and unproductive speech, learner experience with speech and silence, teacher
experience with speech and silence, teacher well-being as influenced by learner silence and
learner talk, among others. The article can be empirical-based, auto/duo/trio-ethnographic,
reflective, conceptual or philosophically interpretive. It can be a critical review nature that
challenges or expands the status quo in the field.


Date of publication: 15 December 2024
Length of article: 6000 words

Instructions for authors: Submissions | Neofilolog (amu.edu.pl)

Texts should be submitted by 30th of April 2024 to the address of the editors of the issue:

Agnieszka Kałdonek-Crnjaković: a.kaldonek2@uw.edu.pl

Przeczytaj więcej na temat Call for papers Nr 63/2 - Perspectives on the Values of Silence and Speech in Foreign Language Education

Nowy numer czasopisma Neofilolog 61/2 (2023)

2023 grudnia 8

Z radością informujemy, że został opublikowany najnowszy Neofilolog. Nr 61/2 pt. L’enseignement des langues de spécialité à l’heure de la globalisation powstał pod redakcją prof. Florence Mourlhon-Dallies i prof. UMCS dr hab. Magdaleny Sowy.

Życzymy Państwu interesującej i inspirującej lektury, zapraszając do publikowania w naszym czasopiśmie. Zespół redakcyjny Neofilologa

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer czasopisma Neofilolog 61/2 (2023)

Przedłużenie przyjmowania tekstów pokonferencyjnych

2023 listopada 2

Szanowni Państwo,

Uczestnicy Konferencji PTN we Wrocławiu,

uprzejmie informuję, że przedłużyliśmy termin przyjmowania propozycji artykułów do pokonferencyjnych numerów czasopisma Neofilolog do końca listopada 2023r.

Zapraszam zatem do składania tekstów. Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej czasopisma (link)

Łączę serdeczne pozdrowienia

Mariola Jaworska

Przeczytaj więcej na temat Przedłużenie przyjmowania tekstów pokonferencyjnych

Zaproszenie do publikacji tekstów w numerach pokonferencyjnych czasopisma Neofilolog

2023 października 6

Zapraszamy do nadsyłania artykułów opartych na referatach wygłoszonych podczas wrześniowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Uczenie się i nauczanie języków obcych w złożonej i dynamicznej rzeczywistości” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN), Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Teksty, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania, zostaną opublikowane w dwóch tomach czasopisma Neofilolog, których wydanie zaplanowano na drugi (30 czerwca) i trzeci kwartał (30 września) 2024 roku. Redaktorami naukowymi poszczególnych tomów są:


Tom I: Anna Czura, Magdalena Maziarz i Aleksander Wiater
Tom II: Małgorzata Baran-Łucarz, Magdalena Białek i Agata Słowik-Krogulec


Zachęcamy szczególnie do przygotowania artykułów w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Istnieje również możliwość publikacji w języku polskim.

Teksty należy prosimy składać do 31 października 2023 roku za pomocą platformy Pressto (Link). Tam też dostępne są szczegółowe wymogi edytorskie oraz informacje dotyczące procesu redakcyjnego w języku polskim. Wytyczne dla tekstów w językach obcych znajdują się na podstronach dedykowanych poszczególnym wersjom językowych.

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do publikacji tekstów w numerach pokonferencyjnych czasopisma Neofilolog

Nowy numer czasopisma Neofilolog 61/1 (2023)

2023 września 21

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny numer czasopisma „Neofilolog” Nr 61/1 (2023)
pt. Nowatorskie i tradycyjne podejścia w nauce języków obcych w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych. Metodologia i kształcenie nauczycieli pod redakcją Joanny Sobańskiej i Radosława Kucharczyka.

Zapraszamy do lektury!

Zespół Redakcyjny czasopisma „Neofilolog”

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer czasopisma Neofilolog 61/1 (2023)

Nowy numer czasopisma Neofilolog 60/2 (2023)

2023 czerwca 30

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny numer czasopisma „Neofilolog” Nr 60/2 (2023)
pt. Nowatorskie i tradycyjne podejścia w nauce języków obcych w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych. Techniki i formy pracy. Wielojęzyczność i wielokulturowość pod redakcją Anny Jaroszewskiej i Macieja Smuka.

Zapraszamy do lektury!

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer czasopisma Neofilolog 60/2 (2023)

Zaproszenie do publikacji tekstów w numerach pokonferencyjnych nr 59/2 (2022), 60/2 (2023) oraz nr 61/1 (2023) czasopisma Neofilolog

2022 lipca 21

Zapraszamy do nadsyłania artykułów opartych na referatach wygłoszonych na czerwcowym
światowym kongresie języków obcych oraz dorocznej konferencji PTN
pt. „Kształcenie językowe w dobie globalnych przemian – potrzeba współpracy i
nowych perspektyw” organizowanej przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języków
obcych (FIPLV), Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie.


Teksty, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania, zostaną opublikowane w trzech tomach
czasopisma Neofilolog (numery 59/2, 60/2 oraz 61/1). Ich wydanie jest zaplanowane na ostatni kwartał
2022 roku oraz drugi i trzeci kwartał 2023 roku. Redaktorami naukowymi publikacji są:


Beata Peć i Krystyna Szymankiewicz
Anna Jaroszewska i Maciej Smuk
Radosław Kucharczyk i Joanna Sobańska


Zachęcamy szczególnie do przygotowania artykułów w językach kongresowych (angielski, niemiecki,
francuski). Istnieje również możliwość publikacji w języku polskim.
Teksty należy przesłać do 15 września 2022 roku za pomocą platformy Pressto.
Wymogi edytorskie oraz informacje odnośnie do procesu redakcyjnego dostępne są na stronie
czasopisma:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions


Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do publikacji tekstów w numerach pokonferencyjnych nr 59/2 (2022), 60/2 (2023) oraz nr 61/1 (2023) czasopisma Neofilolog

Zaproszenie do publikacji w numerze 60/1 (2023) czasopisma Neofilolog "Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych"

2022 marca 16

Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

Tom dedykowany Panu Profesorowi Mieczysławowi Gajosowi

(red. Artur Gałkowski, Magdalena Szeflińska-Baran, Joanna Ciesielka)

 Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów dotyczących następujących kwestii szczegółowych:

- rola szeroko rozumianej kultury w glottodydaktyce (Crozet, Liddicoat 1999),

- rozwijanie świadomości i wrażliwości kulturowej w ramach edukacji językowej (Crozet, Liddicoat, Lo Bianco 1999),

- definicja interkulturowości w kontekście glottodydaktycznym, w tym elementy składowe/możliwe poziomy analizy tego pojęcia na gruncie dydaktycznym: poziom językowy (systemowy),

- komponent kulturowy w nauczaniu poszczególnych podsystemów języka (gramatyki, słownictwa, fonetyki) oraz na różnych jego poziomach: dźwiękowym, tekstowym, socjolingwistycznym, pragmatycznym, komunikacyjnym (Balboni 2014, Balboni, Caon 2015),

- kompetencja relacyjna (społeczna) uczących się, empatia (Balboni 2014, Caon, Spaliviero 2015),

- interkulturowość a budowanie własnej tożsamości uczących się (idiokultura),

- włączanie elementów literatury i innych tekstów kultury (twórczości muzycznej, filmowej, telewizyjnej, gier interaktywnych, animacji itp.) do procesu nauczania języków obcych,

- różnice uwarunkowane kulturowo w komunikowaniu wartości i postaw (uczciwości, lojalności, szacunku, stosunku do własności nasze/wasze, statusu, pozycji społecznej, hierarchii), pojęć (prywatne/publiczne) i kategorii czasoprzestrzennych (Ennis, Riley 2017),

- interkulturowość vs kompetencja interkulturowa, w stronę interkulturowej kompetencji komunikacyjnej (Spychała 2014),

- interlingwalizm a interkulturowość w glottodydaktyce – możliwe podejścia teoretyczne (Sercu 2005, Wierzbicka 1985),

- interkulturowość a kody niewerbalne w komunikacji i ich miejsce w glottodydaktyce (mowa ciała, proksemika),

- specjalistyczna kompetencja interkulturowa, która umożliwia skuteczne komunikowanie treści specjalistycznych pomiędzy różnymi kulturami (Grucza 2020),

- nauczyciel jako interkulturowy mediator, jego rola w rozwijaniu zainteresowań odmiennością kulturową innych społeczeństw u uczących się języków obcych,

- kompetencje interkulturowe na poszczególnych etapach kształcenia językowego (od edukacji wczesnoszkolnej do internacjonalizacji studiów),

- ewaluacja kompetencji interkulturowej (Beacco 2013),

- rozwijanie kompetencji interkulturowej a wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języków obcych (Wilczyńska, Mackiewicz, Krajka  2019),

- kultura i sztuka w glottodydaktyce - ramy instytucjonalne, FREPA (Framework for Pluralistic  Approaches to Languages and Cultures).

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do publikacji w numerze 60/1 (2023) czasopisma Neofilolog "Interkulturowość w uczeniu się i nauczaniu języków obcych"

Call for papers Neofilolog 61/2 (2023) “Specialised language teaching in the era of globalisation”

2022 marca 10

Editors:

Florence Mourlhon-Dallies, GRIP, Université de Paris, France

Magdalena Sowa, Université Maria Curie-Skłodowska, Lublin, Pologne

Areas of reflection

Researchers interested in the perspective we have just outlined are invited to reexamine, in the light of globalisation, what is meant by a specialised language, at the notional level, at the language level and as a teaching/learning object.

Here are the three areas that we propose with examples of questions that could be answered by the articles submitted:

Area 1. Problematic circulation of key concepts in the teaching of specialised languages

Area 2. New ways of teaching specialised languages

Area 3: The training of educational actors in the face of globalisation

Articles may be written in French or English.

Przeczytaj więcej na temat Call for papers Neofilolog 61/2 (2023) “Specialised language teaching in the era of globalisation”

Nabór artykułów w języku francuskim do numeru 59/1 czasopisma Neofilolog

2021 listopada 10

Nabór artykułów w języku francuskim do numeru 59/1 czasopisma Neofilolog « Autour des écrits littéraires en français langue étrangère (FLE). Perspectives didactiques »

[pl. O tekstach literackich na lekcji języka francuskiego we współczesnych badaniach glottodydaktycznych].

Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów dotyczących następujących kwestii:

 • cele i sposoby wykorzystania tekstów literackich na zajęciach językowych;
 • wyzwania związane z czytaniem tekstów literackich w językach obcych i modele czytania tekstów literackich w języku ojczystym i w języku obcym;
 • obecność literatury frankofońskiej w podręcznikach do nauki języka francuskiego jako obcego oraz w programach nauczania instytucjonalnego w krajach europejskich i pozaeuropejskich;
 • kompetencje czytania i strategie czytania w języku obcym uczniów/czytelników literatury;
 • poziom wiedzy literackiej nauczycieli języków obcych i modele kompetencji zawodowej nauczycieli;
 • mediacja kulturowa w ramach pracy z tekstem literackim na lekcji języka obcego;
 • obecność literatury i pisarzy we współczesnych mediach i wykorzystanie zasobów medialnych (recenzji prasowych, programów literackich, opinii czytelników etc.) przez nauczycieli i uczniów;
 • opracowanie zasobów dydaktycznych, projektów i scenariuszy lekcji wokół fragmentów i całych utworów literackich online oraz przygotowanie autokorekty.

 

Przeczytaj więcej na temat Nabór artykułów w języku francuskim do numeru 59/1 czasopisma Neofilolog

Ewaluacja czasopisma Neofilolog

2021 listopada 3
Z radością informujemy, że wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki, a określany dla czasopism indeksowanych w bazie Index Copernicus International Journals Master List, w przypadku Neofilologa za rok 2020 wynosi 100. Dziękujemy wszystkim Autorom i ponownie zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.   Zespół redakcyjny Neofilologa

Przeczytaj więcej na temat Ewaluacja czasopisma Neofilolog

Zaproszenie do publikacji w numerze 58/2 (2022) czasopisma Neofilolog „Kształcenie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

2021 października 18

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych, w których zostaną poruszone kwestie związane z procesem kształcenia językowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Teksty należy przesłać do 25 lutego 2022 roku za pomocą platformy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/index . Wymogi edytorskie oraz informacje odnośnie do procesu redakcyjnego dostępne są na stronie czasopisma.

Mile widziane będą teksty w językach kongresowych.

Redaktor numeru

dr Małgorzata Jedynak : malgorzata.jedynak@uwr.edu.pl 

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do publikacji w numerze 58/2 (2022) czasopisma Neofilolog „Kształcenie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Zaproszenie do publikacji w numerze 57/2 (2021) czasopisma Neofilolog „Kształcenie językowe w dobie pandemii”

2021 lutego 7

Zapraszamy do przesyłania artykułów, w których zostaną poruszone następujące kwestie związane z procesem kształcenia językowego:

 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w nauce zdalnej;
 • autonomia i autonomizacja uczniów w czasie nauczania zdalnego;
 • refleksyjna praktyka w kontekście nauki zdalnej;
 • ocenianie i ewaluacja kompetencji językowych w kształceniu na odległość;
 • rozwijanie sprawności i podsystemów języka w czasie nauki zdalnej;
 • nauczanie języków specjalistycznych w trybie zdalnym;
 • dydaktyka szkoły wyższej a kształcenie na odległość;
 • rola czynników afektywnych w językowym kształceniu zdalnym.

 

Teksty należy przesyłać do 30 kwietnia 2021 roku za pomocą platformy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/index 

Redaktorzy numeru

dr hab. Radosław Kucharczyk: r.kucharczyk@uw.edu.pl

dr hab. prof. ucz. Jarosław Krajka: jarek.krajka@umcs.pl

 

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do publikacji w numerze 57/2 (2021) czasopisma Neofilolog „Kształcenie językowe w dobie pandemii”

Nowy numer czasopisma Neofilolog 55/2

2021 stycznia 1

Szanowni Państwo,

miło Nam poinformować, iż ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog Nr 55/2 (2020): Przygotowanie do komunikacji
w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się
pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Sebastiana Chudaka i Joanny Góreckiej. Zapraszamy do lektury!

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer czasopisma Neofilolog 55/2

Profil Czasopisma Neofilolog na Facebooku

2020 listopada 11

Szanowni Państwo, 

poinformujemy, że nasze czasopismo ma już swój profil na Facebooku: 

https://www.facebook.com/neofilolog/ 

Bardzo serdecznie zachęcamy do polubień i udostępnień. Wierzymy, że będzie to narzędzie skutecznie popularyzujące wiedzę o naszym czasopiśmie i dorobku publikujących w nim Autorów. 

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Przeczytaj więcej na temat Profil Czasopisma Neofilolog na Facebooku

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

2020 listopada 2

Szanowni Państwo,

przypominamy, że istnieje możliwość nadsyłania artykułów, na podstawie których wygłoszą Państwo swoje referaty podczas konferencji PTN w maju 2021 r. Odbędzie się ona pod tytułem „Sprawności i podsystemy w nauce języków obcych”. Termin dostarczenia tekstów przedłużyliśmy do 30 listopada 2020 r. Propozycje prosimy składać, logując się do systemu PRESSto. Szczegółowe wskazówki dla Autorów udostępniamy pod adresem https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions.

Zapraszamy!

 

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Przeczytaj więcej na temat Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Nowy numer czasopisma Neofilolog 55/1 (2020)

2020 września 30

Szanowni Państwo,

miło Nam poinformować, iż ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog Nr 55/1 (2020): Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Sebastiana Chudaka i Joanny Góreckiej. Zapraszamy do lektury!

Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer czasopisma Neofilolog 55/1 (2020)

Nowy numer czasopisma Neofilolog 53/2 (2019)

2019 grudnia 30

Szanowni Państwo,

miło Nam poinformować, iż ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Neofilolog Nr 53/2 (2019): Ewaluacja procesów nauczania i uczenia się języków obcych pod redakcją Joanny Rokity-Jaśkow i Melanie Ellis. Numer jest dostępny online. Zapraszamy do lektury.

Składamy Państwu życzenia wszelkiej pomyślności w 2020 roku!   Zespół Redakcyjny czasopisma Neofilolog  

Przeczytaj więcej na temat Nowy numer czasopisma Neofilolog 53/2 (2019)

Aktualizacja platformy PRESSto

2019 grudnia 10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Przeczytaj więcej na temat Aktualizacja platformy PRESSto

Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomów poświęconych interdyscyplinarności w glottodydaktyce

2019 października 7

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów opartych na referatach wygłoszonych na wrześniowym kongresie PTN w Poznaniu.

Teksty, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania zostaną opublikowane w dwóch tomach Neofilologa (numery 55/1 oraz 55/2) pod roboczym tytułem „Interdyscyplinarność w glottodydaktyce”, ich wydanie jest zaplanowane na trzeci i czwarty kwartał 2020 roku. Redaktorami naukowymi publikacji będą Magdalena Aleksandrzak, Joanna Górecka i Sebastian Chudak z Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu.

Zachęcamy szczególnie do przygotowania artykułów w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski), istnieje również możliwość publikacji w języku polskim.

Czasopismo Neofilolog umieszczone jest na platformie otwartych czasopism naukowych PRESSto.

Propozycje artykułów prosimy dostarczać drogą elektroniczną, logując się do systemu PRESSto. Wskazówki dotyczące tworzenia konta i umieszczania plików znajdują się pod następującym adresem internetowym:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/about/submissions#/authorsGuidelines, w sekcji „Przesyłanie tekstów”.

Zgłaszane do recenzji publikacje należy przygotować zgodnie z zaleceniami technicznymi, które podane są na wskazanej witrynie internetowej (sekcja „Wytyczne dla autorów”). Znajdą tam Państwo także szczegółowe informacje dotyczące procedury recenzowania oraz kryteria oceny artykułów złożonych do recenzji.

Prosimy o przesłanie tekstów do 30 grudnia 2019 r.

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do przesyłania artykułów do tomów poświęconych interdyscyplinarności w glottodydaktyce

Jubileuszowy kongres PTN

2019 maja 8

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w jubileuszowym kongresie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt.: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce.


Kongres odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 r. w Poznaniu, a miejscem obrad będą: Collegium Minus, Sala Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Collegium Novum, al. Niepodległości 4.

Przeczytaj więcej na temat Jubileuszowy kongres PTN

Zapowiedzi wydawnicze: Międzykulturowość w glottodydaktyce jako nauce autonomicznej

2018 listopada 7
Redakcja czasopisma Neofilolog wraz z Redaktorkami tomu tematycznego zapraszają wszystkich zainteresowanych do przesyłania propozycji artykułów do zeszytu nr 52/2 (2019), poświęconego zagadnieniu międzykulturowości postrzeganej z perspektywy glottodydaktyki jako nauki autonomicznej.

Przeczytaj więcej na temat Zapowiedzi wydawnicze: Międzykulturowość w glottodydaktyce jako nauce autonomicznej

Call for papers to the thematic issue of Neofilolog 52/2 (2019): INTERCULTURALITY IN GLOTTODIDACTICS AS AN AUTONOMOUS SCIENCE

2018 października 15
The chief editors of the journal together with the issue editors invite all the interested authors to submit their proposals of articles to the thematic issue of Neofilolog 52/2 (2019). This issue will be specifically devoted to the concept of interculturality viewed from the perspective of glottodidatics as an autonomous science.

Przeczytaj więcej na temat Call for papers to the thematic issue of Neofilolog 52/2 (2019): INTERCULTURALITY IN GLOTTODIDACTICS AS AN AUTONOMOUS SCIENCE