Nr 55/2 (2020): Przygotowanie do komunikacji w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się
Przygotowanie do komunikacji w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się

Pod redakcją Magdaleny Aleksandrzak, Sebastiana Chudaka i Joanny Góreckiej

Pełny numer
PDF

Wprowadzenie

Magdalena Aleksandrzak, Sebastian Chudak, Joanna Górecka
169-172
WPROWADZENIE
PDF

Artykuły

Radosław Kucharczyk, Krystyna Szymankiewicz
173-194
LES REPRÉSENTATIONS DE LA LANGUE FRANÇAISE CHEZ DES ÉLÈVES POLONOPHONES. QUEL IMPACT SUR LE CHOIX DE LA LANGUE ÉTRANGÈRE À L’ÉCOLE ?
PDF (Français (France))
Maciej Smuk
195-207
CZEGO PRAGNĄ PRZYSZLI FILOLODZY... WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI WYBORU I OCZEKIWAŃ STUDENTÓW FILOLOGII
PDF
Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
209-223
PROBLEMATYKA BADAŃ DOTYCZĄCYCH POSTAW WOBEC UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
PDF
Anna Waszau
225-237
CZY KULTURA WŁASNA JEST POTRZEBNA DO ROZWIJANIA KOMPETENCJI (INTER)KULTUROWEJ? O UWZGLĘDNIANIU KULTURY OJCZYSTEJ W PROCESIE NAUCZANIA/UCZENIA SIĘ JĘZYKA OBCEGO
PDF
Teresa Maria Włosowicz
239-263
TEACHING AND LEARNING FRENCH AS A THIRD OR ADDITIONAL LANGUAGE IN AN INTERNATIONAL CONTEXT: SELECTED ASPECTS OF LANGUAGE AWARENESS AND ASSESSMENT
PDF (English)
Dorota Owczarek
265-286
THE FOREIGN LANGUAGE STUDENT AS AN ETHNOGRAPHER: LANGUAGE GAMES AND ETHNOGRAPHIC TECHNIQUES FOR ENHANCING THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE THROUGH STUDYING FOREIGN LANGUAGE CULTURE
PDF (English)
Maciej Mackiewicz , Sebastian Chudak
287-305
TECHNIKI EWALUACJI KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ: ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A PRAKTYKA PROJEKTU EDUKACYJNEGO CONNECT
PDF
Emilia Wąsikiewicz-Firlej
307-326
INTERCULTURAL EXPERIENCES FROM THE PERSPECTIVE OF NARRATIVE INTERVIEWING: METHODOLOGICAL PITFALLS AND CHALLENGES IN THE EYES OF THE STUDENT AND THE TEACHER
PDF (English)
Marta Janachowska-Budych
327-342
MIGRATION ALS ERINNERUNGSORT? EIN INTERDISZIPLINÄRES THEMA UND SEINE IMPLIKATIONEN FÜR DAS FACH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
PDF (Deutsch)