CZEGO PRAGNĄ PRZYSZLI FILOLODZY... WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI WYBORU I OCZEKIWAŃ STUDENTÓW FILOLOGII

Main Article Content

Maciej Smuk

Abstrakt

The main of this article is to present the results of a pilot study carried out among 476 students of selected foreign languages at Warsaw University. The research covered the following  issues: (1) students’ interest in various courses included in philology studies (literature, linguistics, foreign language didactics, etc.); (2) the dominant motivation for undertaking philological studies and (3) students’ initial career plans. The research is diagnostic and descriptive and it will be continued at over a dozen Polish universities. The main goal of this project is to build  a social representation of foreign language studies in Poland today. The Polish Association of Modern Languages (PTN) is a patron of the study.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Baran-Łucarz M. (2014), Podejście studentów filologii angielskiej do refleksji w nauce wymowy. „Neofilolog”, nr 42/1, s. 9–23
 2. Biernacka-Licznar K. (2013), Narracyjne studium życia na przykładzie studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. „Italica Wratislaviensia”, nr 4, s. 9–27.
 3. Dańko M., Wieszczeczyńska E. (2013), Wymogi współczesnego rynku pracy w odniesieniu do kompetencji absolwentów kierunków humanistycznych. „Neofilolog”, nr 40/1, s. 43–57.
 4. Jaroszewska A. (2014), Sukces w nauce języka obcego w opinii studentów pierwszego roku warszawskiej germanistyki, (w:) Karpeta-Peć B., Kucharczyk R., Smuk M., Torenc M. (red.), Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 283–294.
 5. Lankiewicz H. (2013), Filologiczna praca licencjacka a rozwój kompetencji naukowych studenta. „Neofilolog”, nr 40/1, s. 111–125.
 6. Nerlicki K. (2014), O sukcesach z perspektywy studentów germanistyki, którzy boją się mówić, (w:) Karpeta-Peć B., Kucharczyk R., Smuk M., Torenc M. (red.), Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 295–306.
 7. Paprocka-Piotrowska U., Knieja J. (2009), Motywacje studentów neofilologii: od kandydata do absolwenta. „Przegląd Glottodydaktyczny”, nr 26, s. 159–172.
 8. Pawlak M., Mystkowska-Wiertelak A., Bielak J. (2014), Przekonania studentów filologii angielskiej na temat nauczania gramatyki. „Neofilolog”, nr 42/1, s. 77–93.
 9. Pudo D. (2017), Subiektywne teorie na temat uczenia się języka obcego studentów romanistyki. „Neofilolog”, nr 48/1, s. 55–71.
 10. Sowa M., Mocarz-Kleindienst M., Czyżewska U. (red.) (2015), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 11. Werbińska D. (2012), Akwizycja języka obcego w perspektywie studenta filologii: badanie tożsamości narracyjnej studenta w kontekście czasoprzestrzeni i heteroglosji. „Neofilolog”, nr 39/1, s. 55–80.
 12. Wróblewska-Pawlak K., Okęcka H. (2000), Socjologiczny portret studentów romanistyki UW: motywacje, wyobrażenia, plany i potrzeby, (w:) Okęcka H., Wróblewska-Pawlak K., Zając J. (red.), Le français langue étrangère à l’université – nouveaux objectifs, nouveaux besoins. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa, s. 57–85.