Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) z siedzibą: UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4,  pok. 014, 61-874 Poznań.

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizowanie zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, do których należy, m.in.: wydawanie artykułów naukowych oraz związany z tym kontakt z autorami, zamieszczanie artykułów w bazach bibliograficznych, a także przesyłanie newslettera.

3. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Państwa dane, takie jak: imię i nazwisko, afiliacja naukowa, adres zatrudnienia, służbowy adres poczty elektronicznej, mogą być udostępniane publicznie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i na stronie internetowej czasopisma Neofilolog, w wydaniach papierowych czasopisma Neofilolog, oraz mogą być rozpowszechnianie tylko z powiązanymi artykułami naukowymi.

4. Państwa dane nie są udostępniane w inny sposób podmiotom zewnętrznym. Podstawą udostępniania jest niezbędność do wykonania zadań PTN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak zgody na udostępnianie powyższych danych powoduje brak możliwości realizacji zadań PTN, w tym wydawania artykułów naukowych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji zadań PTN, czyli tak długo, jak będzie istniał PTN i czasopismo Neofilolog.

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków.

7. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

8. Ponadto mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poltowneo@gmail.com.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.