Pressto.

Neofilolog

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. dr hab. Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, Polska

Redaktor pomocniczy

 1. prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 2. dr hab. Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Sekretarz redakcji

 1. dr Beata Gałan, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Polska
 2. dr Jolanta Knieja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Polska
 3. mgr Katarzyna Posiadała, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, Polska

Redaktor tematyczny - glottodydaktyka/językoznawstwo

 1. prof. UAM. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Anglistyki, Polska

Redaktor tematyczny - translatoryka

 1. prof. dr hab. Leszek Berezowski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej, Polska

Redaktor tematyczny - nauczanie języka polskiego jako obcego

 1. dr hab. Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego, Polska

Redaktor językowy - język niemiecki

 1. prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Polska,
 2. prof. em. Wolfgang Butzkamm, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy

Redaktor językowy - język francuski

 1. dr Sébastien Ducourtioux, University of Warsaw, Institute of French Studies, Poland

Redaktor językowy - język angielski

 1. dr Melanie Ellis, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego, Polska

Redaktor językowy - język polski

 1. mgr Anna Paprocka, Instytut Europy Środkowej, Polska

Redaktor statystyczny

 1. dr Monika Dorota Adamczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Socjologii, Polska,

Redakcja techniczna

 1. lic. Piotr Bajak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Polska

Projekt okładki    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo