Pressto.

Neofilolog

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. dr hab. Anna Jaroszewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, Polska

Redaktor pomocniczy

 1. prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 2. dr hab. Dorota Werbińska, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Sekretarz redakcji

 1. dr Beata Gałan, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Polska
 2. dr Jolanta Knieja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Polska
 3. mgr Katarzyna Posiadała, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, Polska

Redaktor tematyczny - glottodydaktyka/językoznawstwo

 1. prof. UAM. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Anglistyki, Polska

Redaktor tematyczny - translatoryka

 1. prof. dr hab. Leszek Berezowski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej, Polska

Redaktor tematyczny - nauczanie języka polskiego jako obcego

 1. dr hab. Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego, Polska

Redaktor językowy - język niemiecki

 1. prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Polska,
 2. prof. em. Wolfgang Butzkamm, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy

Redaktor językowy - język francuski

 1. dr Sébastien Ducourtioux, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, Polska

Redaktor językowy - język angielski

 1. dr Melanie Ellis, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu, Polska

Redaktor językowy - język polski

 1. mgr Anna Paprocka, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Polska

Redaktor statystyczny

 1. dr Monika Dorota Adamczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Socjologii, Polska,

Redakcja techniczna

 1. lic. Piotr Bajak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Polska

Projekt okładki    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo