Kontakt

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Polish Association of Modern Languages

Collegium Novum UAM 

al. Niepodległości 461-874 Poznań, Poland

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Mariola Jaworska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Filologii Germańskiej

Wsparcie techniczne

mgr Katarzyna Posiadała