Kontakt

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Polish Association of Modern Languages

Collegium Novum UAM 

al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Lingwistyki Stosowanej

Wsparcie techniczne

mgr Katarzyna Posiadała