Polityka otwartego dostępu

Czasopismo Neofilolog zapewnia bezpłatny, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu. Treści tomów czasopisma Neofilolog są dostępne online.  Można je pobrać bezpłatnie w formacie PDF w zakładce ARCHIWUM.

Począwszy od 2017 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie  Neofilolog objęte są licencją  Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0), co oznacza, że utwory można kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie na warunkach uznania autorstwa, użycia niekomercyjnego, bez utworów zależnych.

Więcej szczegółów o licencji CC BY-ND 4.0 znajdą Państwo na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/

Rozszerzona treść licencji jest dostępna pod linkiem: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów redakcja czasopisma nie pobiera od autorów żadnych opłat. Nie proponujemy czytelnikom płatnej subskrypcji i nie pobieramy opłat za jednorazowe wyświetlenia artykułu.