Polityka otwartego dostępu

Czasopismo Neofilolog zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (w ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu. Treści tomów czasopisma Neofilolog od roku 2009 są dostępne online.  Można je pobrać bezpłatnie w formacie PDF w zakładce ARCHIWUM.


Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat. Nie proponujemy autorom płatnej subskrypcji czy też pobierania opłat za jednorazowe wyświetlenia artykułu.

 

Lista bibliotek

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722) zobowiązuje 15 bibliotek w Polsce do gromadzenia  w zbiorach tzw. egzemplarzy obowiązkowych i dzięki temu dostępne są starsze egzemplarze czasopisma Neofilolog, sprzed czasów elektronicznych kopii czasopisma.

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Biblioteka Śląska, Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16, 15-950 Białystok

Biblioteka Uniwersytecka w WarszawieUl. Dobra 56/66, 00-316 Warszawa

Biblioteka Jagiellońskaal. Mickiewicza 22, 31-050 Kraków

Uniwersytet Gdański, Biblioteka Główna, Ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot

Biblioteka UniwersyteckaUl. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań

Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy, Biblioteka Główna, Ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa

Biblioteka Uniwersytetu  Wrocławskiego, Ul. Karola Szajnochy 10, 50-076 Wrocław

Książnica Pomorska im. S.Staszica, Ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Biblioteka Główna UMCS, Ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin

Biblioteka Uniwersytetu M.Kopernika, Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

Uniwersytet Opolski, Biblioteka Główna, Ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 34/38, 90-237 Łódź