WPROWADZENIE

Main Article Content

Magdalena Aleksandrzak
Sebastian Chudak
Joanna Górecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Aleksandrzak, M., Chudak, S., & Górecka, J. (2020). WPROWADZENIE. Neofilolog, (55/2), 169-172. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.1
Dział
Wprowadzenie

Referencje

  1. Badstübner-Kizik C., Hille A. (red.) (2015), Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext. Perspektiven für das Fach Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang.
  2. Jaroszewska A., Sujecka-Zając J. (2016), „Neofilolog”, nr 47/1, 47/2.
  3. Kończal K. (2014), Miejsce pamięci, (w:) Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 229–234.
  4. Karpińska-Musiał B., Orchowska I. (red.) (2019), „Neofilolog”, nr 52/2.
  5. Mika S. (1998), Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  6. Moore D. (red.) (2001), Les représentations des langues et de leur apprentissage: références, modèles, données et méthodes. Paris: Didier.
  7. Roche J., Röhling J. (red.) (2014), Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen. Konzepte und Perspektiven für die Sprach- und Kulturvermittlung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hochengehren.
  8. Skarbek W. (2003), Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edu-kacji. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
  9. Smuk M., Sobańska J. (red.) (2016), „Neofilolog”, nr 46/2.
  10. Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J. (2019), Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.