WPROWADZENIE
PDF

Jak cytować

Aleksandrzak, M. ., Chudak, S. ., & Górecka, J. (2020). WPROWADZENIE. Neofilolog, (55/2), 169–172. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.1
https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.1
PDF

Bibliografia

Badstübner-Kizik C., Hille A. (red.) (2015), Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im hochschuldidaktischen Kontext. Perspektiven für das Fach Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Jaroszewska A., Sujecka-Zając J. (2016), „Neofilolog”, nr 47/1, 47/2.

Kończal K. (2014), Miejsce pamięci, (w:) Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 229–234.

Karpińska-Musiał B., Orchowska I. (red.) (2019), „Neofilolog”, nr 52/2.

Mika S. (1998), Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Moore D. (red.) (2001), Les représentations des langues et de leur apprentissage: références, modèles, données et méthodes. Paris: Didier.

Roche J., Röhling J. (red.) (2014), Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen. Konzepte und Perspektiven für die Sprach- und Kulturvermittlung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hochengehren.

Skarbek W. (2003), Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edu-kacji. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Smuk M., Sobańska J. (red.) (2016), „Neofilolog”, nr 46/2.

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J. (2019), Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.